De Griftstraat in Utrecht is vernieuwd en sindsdien maken bewoners zich zorgen over de snelheid en de verkeersveiligheid. De wethouder Mobiliteit beloofde dat er in het najaar van 2018 een evaluatie zou plaatsvinden. Bij navraag blijkt helaas dat de evaluatie nog steeds niet heeft plaatsgevonden. De bewoners moeten er wat de VVD betreft veel te lang op wachten. Over deze evaluatie stelde de VVD tijdens het vragenuur van 23 mei een aantal vragen aan de wethouder.

Marijn de Pagter, raadslid (VVD), begint het vragenuur met een zucht omdat de wethouder van Mobiliteit niet aanwezig is. Verder vindt hij het teleurstellend dat de wethouder het uitstel van de evaluatie niet heeft meegedeeld aan de raad en de bewoners. Hij vraagt zich af waarom de evaluatie nog altijd niet is uitgevoerd. Kees Diepeveen, wethouder, legt uit dat dit komt door personele wisselingen en capaciteitsgebrek. ”Prioriteit heeft de afgelopen periode vanaf het najaar van 2018 gelegen bij de analyse van nieuwe onveilige situaties en bij ontwerp en uitvoering van projecten. Dat neemt niet weg dat we de evaluatie van projecten zeker belangrijk vinden en dit ook blijven doen. In dit geval voeren we nog voor de zomer de metingen uit in de Griftstraat en Poortstraat”, aldus Diepeveen.

De snelheid op de Griftstraat is in 2017 verlaagd van vijftig naar dertig kilometer per uur. Dit was een grote wens van de bewoners.┬áDe wethouder van Mobiliteit beloofde dat er in het najaar van 2018 een evaluatie zou plaatsvinden, bij aanvraag blijkt helaas dat de evaluatie nog steeds niet heeft plaatsgevonden en nu voor de zomer gepland staat. De bewoners moeten er wat de VVD betreft veel te lang op wachten. Diepeveen geeft aan dat de evaluatiemetingen op woensdag 29 mei gaan beginnen. Dit zal doorlopen tot eind juni. ”We hebben in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid opgenomen dat de evaluatie dit jaar zou plaatsvinden. We hadden hierover wel explicieter kunnen informeren”, vertelt Diepeveen.

De Pagter vertelt dat bewoners tijdens de herinrichting kritisch waren over de plaats waar de snelheid werd gemeten. Diepeveen geeft aan dat zij de metingen over onveiligheid serieus nemen. En deze snelheid dus hebben gemeten op de meest drukke plekken. ”Binnen beschikbare capaciteiten en middelen proberen we de beste maatregelen te nemen. In het geval van de Griftstraat hebben we ons helaas niet aan de beloofde termijn kunnen houden.” Normaal gesproken voert de gemeente op twee momenten een evaluatie uit. Kort na oplevering van een project en vervolgens een halfjaar tot een jaar na de laatste werkzaamheden.

Vervolgens wordt er door De Pagter de vraag gesteld of de wethouder bereidt is om de snelheid op andere en meerdere plaatsen in de straat te meten. Daarop geeft de wethouder het antwoord dat zij bereidt zijn om de snelheid op meer plaatsen te gaan meten. ”We zullen met bewoners die de afgelopen maanden een melding van te hard rijden hebben gemeld, afstemmen over de precieze locaties.” De bewoners willen op meerdere plaatsen ook een camera-onderzoek, maar daarover zegt de wethouder dat zij alleen maar een onderzoek willen doen op complexere situaties, mede vanwege de kosten.

Kees N, die wegens privacy geen achternaam geeft, vertelt dat hij onlangs door een verkeersongeluk een gebruiker is geworden van een rolstoel. ”Ik wil de gemeente verzoeken dit scenario niet tot werkelijkheid te laten komen. Ik begrijp dat de ruimte er niet altijd is, maar de kwaliteit van de voetpaden moet toch echt wel beter kunnen”, aldus N.