Vandaag was Kytopia, het oude Tivoli, het decor voor het armoedefestival. In de donkere ruimte verzamelden Utrechters van alle nationaliteiten zich om stil te staan bij armoede. Dit jaar stond het kind centraal tijdens het armoedefestival. Ondanks het negatieve thema maakten de bezoekers er een feestje van met hapjes, toespraken en gesprekken.

Het armoedefestival diende als afsluiting van de armoedeweek die plaatsvond van 9 tot 17 oktober. Dit jaar wilde de Armoedecoalitie voornamelijk kinderen en jongeren bereiken en volgens Marry Mos, secretaris Armoedecoalitie, is dit aardig gelukt. De belangrijkste thema’s die tijdens deze week naar voren kwamen waren schaamte en taboe. Er heerst nog veel onbekendheid van regelingen en mogelijkheden. De komende tijd gaat de Armoedecoalitie met deze uitkomsten aan de slag.

Desgelijks maakte de gemeente enkele cijfers over Utrecht bekend, waaronder de toename van dertien procent van armoede in een periode van zes jaar. Deze toename is extra groot bij allochtonen, jongeren en eenoudergezinnen. Ook is er groei van het aantal bijstandsgerechtigden.

Het festival was nog maar net begonnen of er klonk al een stem uit de speakers, deze stem behoorde tot Jannes Moster, werkzaam bij het Leger des Heils. Jannes vertelde de zaal al vrij snel dat hij helemaal klaar was met de armoede. ‘Ons doel is dat hier volgend jaar geen Armoedefestival meer zal plaatsvinden.’ Een paar mensen knikken instemmend met hem mee en een enkeling steekt zelfs zijn vuist in de lucht. Achterin de zaal staat een kleine keuken omringd met lange tafels, waar een stuk of twintig mensen kletsend hun avondeten nuttigen. Na Jannes zijn openingsspeech laat hij Victor Everhardt, wethouder van Werk en Inkomen, en Hajar el Karkachi, vrijwilliger bij U-2B Heard, aan het woord. Zij vertellen vol vreugde over hun bijzondere samenwerking en delen de resultaten en ervaringen van de armoedeweek. ‘We hebben veel dingen gedaan, ik heb gezien wat er allemaal achter de schermen bij de gemeente gebeurt, en dat is niet niks. Ik ben hoopvol, en positief. Ze hebben mijn belangen behartigt.’ spreekt Hajar.

Vanuit achter is er veel rumoer en regelmatig vraagt een bezoeker hen om stilte. Ondanks het negatieve thema heerst er een levendige sfeer in de zaal. De bezoekers lachen, de sprekers leggen de nadruk op de positieve uitkomsten en met de dansbare plaatjes van de Dj’s is Kytopia vanavond geen deprimerende plek om te zijn.

Het Armoedefestival is georganiseerd omtrent ‘De internationale dag voor de uitroeiing van armoede’, wat ook wel Wereldarmoededag wordt genoemd. Dit jaar staan we voor de 25e keer stil bij de mondiale, nationale en regionale armoede.