De slechte verbinding tussen Utrecht en Breda is maandag 13 november tijdens een vergadering tussen de gemeenten weer ter sprake gekomen. Vanaf 1875 wordt er al gepleit voor een spoorlijn tussen Utrecht en Breda, maar tot op de dag van vandaag is het nog een dagbesteding om van de ene stad naar de andere te komen.

Er zijn verschillende redenen waarom er geen spoorlijn tussen Utrecht en Breda is aangelegd. Uit de cijfers van het rapport kansrijk Mobiliteitsbeleid dat het Centraal Plan Bureau CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben gepresenteerd, blijkt dat de aanleg van een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht al snel 3,5 miljard euro gaat kosten. Daarmee zou het een van de duurste railprojecten ooit worden. De reden voor dit hoge bedrag is dat het zeventig kilometer lange traject door tientallen tunnels, viaducten en bruggen loopt. Een spoorlijn levert voor de reizigers vanuit Utrecht Centraal een tijdswinst van ruim een uur op, maar het ministerie is tot dusverre van mening dat de kosten van de spoorlijn niet opwegen tegen dit voordeel.

Arjen van Drunen, campagneleider van PvdA Breda, stelt: ‘de verbinding Breda-Utrecht is niet meer van deze tijd. Er moet verder gekeken worden dan alleen het traditionele spoor met koperen bovenleidingen en wissels. Een spoorboekloze bus biedt hiertoe de oplossing. Deze bus moet in de spits elke 10 minuten van Breda naar Utrecht en vice versa vertrekken. Het is ook belangrijk dat de spoorboekloze bus in tegenstelling tot lijn 401 (Breda-Utrecht) niet op 7 plaatsen stopt. Dat zorgt immers voor veel vertraging. Tevens moet de spoorboekloze bus zoveel mogelijk over de vluchtstrook van de A27 kunnen rijden’.

Uit de vergadering over de verbinding Utrecht-Breda kwam naar voren dat het plan van een spoorlijn verleden tijd is. Op het symposium werd nogmaals nadrukkelijk gezegd dat de kosten voor de aanleg wel erg hoog zijn.  Al helemaal vergeleken met de 900 miljoen per jaar dat het ministerie van Infrastructuur in de verbetering van het openbaar vervoer steekt.

Arriva lijkt met een passende en realistische oplossing te komen. Arriva is samen met de Technische Universiteit Eindhoven bezig met de ontwikkeling van een electrische intercitybus.  Dat is een bus die straks op station Breda opgeladen wordt en vervolgens diverse malen per dag over een eigen busbaan naar Utrecht en weer terug gaat rijden. Arriva denkt dat dit plan in 2020 van start kan gaan.

De tijdwinst die de burgers vanuit Utrecht of Breda kunnen boeken, is alleen haalbaar als de gemeenten, provincie en rijksoverheid meewerken aan het bouwen van rijstroken tussen beide steden waar alleen de bus overheen mag. Om zo te vermijden dat de bus in de file komt.

Het bestuur van gemeente Utrecht vergadert op 7 december samen met het rijk over de verdere uitwerking van dit plan.