Je hebt een strafblad van veertien kantjes, twee kinderen om te onderhouden, je bent werkloos en je hebt geen recht op een uitkering of huisvesting. De verleiding om terug te vallen in het criminele circuit kan hierbij groot zijn.

R. zat in deze situatie en werd op 19 april berecht in de rechtbank van Utrecht voor het stelen van goederen; een strooptocht. Hij kreeg een taakstraf van 120 uur.

R. werd aangehouden voor het stelen van goederen bij drie grote winkelketens ‘strooptocht’, zoals de officier van justitie dit benoemt. Op dit moment heeft R. een baan en huisvesting, maar toentertijd had hij geen van beiden. R: “Ik moest mijn kinderen onderhouden en was dus genoodzaakt te stelen.”

De officier van justitie pleit voor 120 uur taakstraf, of als hij deze niet voldoet, twee maanden hechtenis. Hierbij heeft de officier van justitie rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van R. Nu heeft hij al een strafblad van 14 kantjes en is dit zijn allerlaatste waarschuwing voordat hij in hechtenis komt te zitten. Het vonnis van de rechter is voor R. van groot belang. Komt hij vast te zitten, dan kan hij zowel zijn baan als zijn huisvesting kwijtraken, met het gevaar op recidive: ‘herhaling van een misdrijf, in dit geval het stelen van goederen, om zoals R. beweert zijn gezin te onderhouden’.

Wanneer een persoon eerst zijn baan kwijtraakt vervolgens het criminele circuit in gaat, daarna wordt opgepakt en na zijn vrijlating niet meer in aanmerking komt voor een woning en hierdoor geen uitkering kan aanvragen én een gezin moet onderhouden kan het behoorlijk ingewikkeld worden. Wat doe je in zo’n situatie?

Een organisatie als de Tussenvoorziening in Utrecht kan in zo’n situatie uitkomst bieden. Deze helpt verschillende kwetsbare mensen, die anders op straat komen te staan. In de casus van R. wordt hierbij een beroep gedaan op de organisatie BOKA die onder de Tussenvoorziening valt. Hier kunnen alleenstaanden en een- en twee-ouder gezinnen vanaf 18 jaar terecht. Dit is een crisisopvang voor mensen die door allerlei omstandigheden in de problemen zijn gekomen (niet geschikt voor mensen met een ernstige of acute psychiatrische aandoening of verslaving). Wanneer je bij BOKA woont sta je geregistreerd en kun je ook een uitkering aanvragen en wordt je begeleid om zo snel mogelijk op jezelf te wonen.

De wachtlijst voor de crisisopvang BOKA is helaas erg lang. Willem Lammerink, hoofd communicatie van de Tussenvoorziening: “de wachtlijst voor de crisisopvang van BOKA is helaas te lang, voor individuen is dit ongeveer een half jaar en voor gezinnen is deze negen maanden tot een jaar.” Wanneer je niet ingeschreven staat bij BOKA, heb je geen adres en kun je dus officieel ook geen uitkering aanvragen. Lammerink: “als tijdelijk alternatief kan men zich in de tussentijd wel via Tussenvoorziening inschrijven bij de Biltstraat, dit is een adres waarbij je post kunt ontvangen en toch ook een uitkering kunt aanvragen. Qua onderdak verblijven mensen vaak bij familie en vrienden, hoewel dit ook niet ideaal is, want deze banden kunnen hier ook onder gaan lijden.”

R. heeft na lang wachten een huisvesting en een baan. Het vinden van een baan met een strafblad van veertien kantjes kan moeilijk zijn en  als je hiernaast ook geen uitkering ontvangt, maar wel een gezin moet onderhouden, kan het verleidelijk zijn het criminele circuit weer in te gaan. Hierdoor kan een persoon in een vicieuze cirkel van criminaliteit terecht te komen. Het is dus van belang dat mensen die dit nodig hebben beter worden geïnformeerd over organisaties als de Tussenvoorziening en de mogelijkheid om een uitkering aan te vragen via de Biltstraat.

R. heeft vandaag zijn laatste kans gekregen met een taakstraf van 120 uur of zes weken voorwaardelijke hechtenis, met een proeftijd van twee jaar. Begaat hij binnen deze twee jaar een nieuwe fout, dan is de mogelijkheid groot dat hij alsnog in hechtenis komt te zitten en hierdoor zijn baan en huis verliest.

 

Wilt u meer informatie, of zit u in deze situatie? Dan kunt u naar onderstaande link voor meer informatie: https://www.tussenvoorziening.nl/