De woningcorporaties zijn al goed bezig met verduurzaming. Particuliere verhuurders daarentegen moeten wel nog flink aan de bak. Zij lopen namelijk fors achter. Als het aan de Woonbond, stem van hurend Nederland, ligt dan komt er een verbod op de huurverhoging. Dit is om ze te dwingen meer aan verduurzaming te doen. Directeur Paulus Jansen vertelt wat de Woonbond gaat doen om de particuliere verhuurders te laten verduurzamen.

Over het algemeen zijn huurders vóór het verduurzamen van hun woning. Het enige punt is dat het wel betaalbaar moet blijven. Met de corporaties, die het overgrote deel van de huurwoningen in bezit hebben, zijn over de verduurzaming afspraken gemaakt in het Sociale Huurakkoord, legt Paulus Jansen uit. ‘De huur mag wel omhoog als er sprake is van een besparing op de energierekening. We hebben met Aedes, de vereniging van woningcorporaties, een maximale huurverhoging per labelsprong afgesproken. Zo zorgen we ervoor dat de huurder er niet op achteruit gaat.’

In de woonvisie van 2015 staat dat de gemeente ook afspraken heeft gemaakt met de particuliere verhuurders. In 2020 moet 80 procent van de particuliere woningen label C of beter hebben. Dit is soepeler dan de regeling voor de corporaties. Zij moeten namelijk al hun woningen naar label B tillen. Toen deze regeling gemaakt werd was Paulus Jansen nog wethouder wonen van de gemeente Utrecht.

De eerste stap in het verduurzamingsproces is het isoleren van de woningen. “De meeste particuliere verhuurders hebben zelfs die eerste stap nog niet gezet,” vertelt Jansen. “Bij de particuliere voorraad is nog 23 procent van de woningen label F en G, bij de corporaties 8 procent. Wij willen dat de huur van deze woningen per 2021 bevroren wordt om meer druk te zetten op woningeigenaren om tenminste de basismaatregelen, zoals bijvoorbeeld goede isolatie, te nemen,” zegt Jansen.

Maar welke middelen zet de Woonbond in om huurdersorganisaties te ondersteunen? “De Woonbond heeft een Energieteam, dat helpt huurdersorganisaties met scholingen en bijeenkomsten ter plekke. Zo hebben we een spel ontwikkeld, waarmee je als huurder inzicht kan krijgen hoe je jouw complex op een verstandige en betaalbare manier kunt opknappen.” Zo makkelijk kan het zijn volgens Jansen.