Utrechtse horecaondernemers leven de landelijke leeftijdsgrens voor alcohol beter na. Uit de recent gedeelde resultaten van de pilot NIX18 blijkt dat er in 65 procent van de horecagelegenheden geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Twee jaar geleden was dit percentage slechts 15 procent. Om deze positieve cijfers te kunnen vasthouden en verbeteren gaat Gemeente Utrecht de samenwerking met ‘Stichting NIX18 in Utrecht’ aan. Wethouder Victor Everhardt van Volksgezondheid tekent dit convenant namens de gemeente.

‘Stichting NIX18 in Utrecht’ streeft met haar deelnemende horecaondernemers naar geen schenken van alcohol aan minderjarigen. Ze gaat hierbij uit van een gelijkwaardig of hoger nalevingspercentage van 65 procent. Na de cijfers uit 2016 heeft de gemeente samen met de stichting onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden.

De stichting laat weten controles uit te voeren op de naleving van de leeftijdsgrens door een onafhankelijk en gespecialiseerd bureau. Horecaondernemers kunnen rekenen op ten minste een controle per kwartaal.  In geval van overtreding wordt er een wordt er een extra controle binnen dezelfde drie maanden  uitgevoerd.

De gemeente is terughoudend in het reguliere toezicht van de deelnemende horecaondernemers.  Dit betekent dat ze minder toeziet op de controle van de leeftijdsgrens. Wanneer de horecaondernemers drie keer een overtreding begaan, komen zij onder ”actief toezicht” van de gemeente te staan. In dat geval staat de ondernemer een jaar onder verscherpt toezicht en treed de gemeente terug als maximaal één overtreding van de leeftijdsgrens wordt gemaakt.