Gister behandelde de commissie mens en samenleving in de commissievergadering de Raadbrief Plan van aanpak leraren te kort. Utrecht kampt net als veel andere steden in Nederland met een fors leraren te kort. De gemeente Utrecht wil een plan maken om dit te kort zo veel mogelijk terug te dringen in eigen stad. D66 gemeenteraadslid en fractievoorzitter legt namens haar partij een plan voor aan de commissie om het leraren te kort tegen te gaan. De raad stelt vragen en PvdA lijkt sceptisch.

Commissievoorzitter Queeny-Aimée Rajkowski opent de vergadering, ze vertelt hoe de vergadering zal lopen en legt de regels nog eens uit. De voorzitter geeft het woord aan D66 gemeenteraadslid en fractievoorzitter Jony Ferket. Ferket begint haar betoog met een gedicht, waarvan zij de auteur naar eigen verbazing vergeten is. Ze meldt er later op terug te komen. Het gedicht gaat over het belang van een goede docent: ‘Als je er eentje bent, als je er eentje kent, als je er een gehad hebt, lang geleden of recent. Dan weet je het gewis sinds mensenheugenis hoe onbetaalbaar wezenlijk een goede leraar is.’

Ferket vertelt dat de D66 boven alles goede leraren voor de klas ziet. Zo zegt ze ‘Het kan niet zo zijn dat leerlingen naar huis worden gestuurd omdat er geen goede leraar is of überhaupt geen leraar’. Ferket geeft aan dat in Utrecht alleen al de komende jaren maar liefst 500 leraren tekort zullen komen. Hier moet iets aan gedaan worden vindt ze en daarom heeft haar partij, D66, 3 alternatieve voorstellen bedacht om dit probleem tegen te gaan:

  1. De D66 ziet graag een lerarenbeurs of een ontwikkelingsbeurs voor scholen om de ontwikkeling in de eerste twee jaar van een startende student te stimuleren.

D66 geeft aan namelijk erg geschrokken te zijn van de hoeveelheid uitvallende startende leraren. ‘Veertig tot 50 procent van de leeraren stroomt in de eerste jaren namelijk uit en het zal mooi zijn om ook met een lerarenbeurs of ontwikkelfonds te kunnen starten.’. Aldus de D66.

  1. De D66 zou graag een gemeentelijk programma willen zien gelijk aan het landelijke programma ‘Kom eens voor de klas’. Dit programma moet de zijinstroom naar het onderwijs vergroten voor mensen graag zouden willen lesgeven en ook al de bevoegdheid daartoe hebben.

‘Wij, D66, zouden graag een stevig programma willen zien waarin potentiele leraren alvast mee kunnen lopen in het onderwijs en zelfs alvast les kunnen geven.’. Aldus D66 fractievoorzitter.

  1. De D66 wil graag zien dat het beroep aantrekkelijker wordt gemaakt en ze stellen dan ook voor om een pact te maken voor duobanen of zoals in het onderwijs ook wel bekend als een hybride docent.

‘Het imago van de docent staat helaas onder druk. Dit is niet alleen in Utrecht het geval maar ook landelijk. Wel zie je in Utrecht dat het Utrechtse onderwijs zich continu ontwikkeld. Een van die ontwikkelingen in Utrecht zou dan ook kunnen zijn om die hybride banen te kunnen stimuleren zodat men les kan geven en alsnog kan blijven werken in een andere sector.’- Jony Ferket, D66.

De voorzitter geeft PvdA raadslid Hester Assen het woord die erg kritisch is naar de voorstellen van de D66. Ze vraagt zich dan ook voornamelijk af of de plannen er wel echt gaan zorgen dat leerlingen niet naar huis gestuurd hoeven te worden als gevolg van het te kort aan goede leraren. Hekster vraagt een mevrouw Ferket van de D66 hoe zij hier tegenaan kijkt. Ferket zegt het volgende erover: ‘Het leraren te kort is nou eenmaal heel hoog en zal ook hoog blijven als we nu niks doen. De voorstellen zullen op langer termijn ervoor zorgen dat het tekort afneemt want het tekort helemaal weg nemen is bijna niet mogelijk maar het is zaak dat we er alles aan doen om het leraren tekort in Utrecht te verhelpen.”

Tot slot vragen de PvdA en de CU zich af hoe het zit met de financiering van de voorgestelde plannen. Raadslid Hester van de PvdA verwijst naar steden als Amsterdam die extra geld ter beschikking stellen voor soortgelijke initiatieven. De vraag vanuit de PvdA en de CU is dan ook: Is de gemeente bereid extra geld ter beschikking te stellen om het leraren tekort op te lossen? D66 fractievoorzitter antwoord het volgende: ‘We zien dat we in het coalitieakkoord al extra geld uitrekken, wel zie ik dat dit geld al verdeeld wordt over verschillende ambities. We hebben nu driehonderdduizend bovenop de oorspronkelijk beschikbare één miljoen gezet. Dat is al een goede start maar ik wil graag op zoek gaan om meer geld voor dit leraren te kort op te brengen en daarom wil ik ook gaan werken aan moties voor de voorjaarsnota.’

De gemeente Utrecht heeft dus ambities om het leraren te kort terug te dringen en de plannen liggen ook al op tafel. Het is nu zien of de voorstellen van de D66 goedgekeurd zullen worden en dat steeds minder leerlingen naar huis gestuurd worden als gevolg van het leraren tekort.