De Lange Nieuwstraat wordt vermoedelijk de doorfietsroute die gepland is om de drukte op de Oude gracht en het Wed te verminderen. Dat meldt Fonds van den Boogert van bewonersorganisatie BON. BON praat met de Fietsersbond om plannen te maken voor een straat die goed is voor zowel fietsers als voetgangers.

De fietsersbond is betrokken bij de plannen van de herinrichting voor de Lange Nieuwstraat. Uit onderzoek van Milieudefensie van vorig jaar bleek dat de fietsers en voetgangers het onderspit delven als het gaat om ruimte in de stad. De organisatie bracht in 20 steden in kaart hoeveel ruimte op straat beschikbaar is voor verschillende verkeersdeelnemers. In Utrecht is dat maar 12 procent voor fietsers. Peter van Bekkum van de Fietsbond vertelt: ‘We willen een fietsvriendelijke inrichting en we zijn over verschillende aspecten daarvan in gesprek met de bewoners. We gaan daarover binnenkort het gesprek aan met de gemeente en de projectleider.’

In de afgelopen voorjaarsnota heeft de gemeente 2 miljoen euro gereserveerd om de Lange en de Korte Nieuwstraat een opknapbeurt te geven. Uit gesprekken met buurtbewoners en een enquête gaat BON een voorstel en tekening maken voor de herinrichting van de straat. ‘Het gaat vooral om het verminderen van het verkeer’, vertelt woordvoerder Fons van den Boogert. Als het aan BON ligt wordt de straat een dertig kilometer straat met eenrichtingsverkeer voor auto’s en tweerichtingsverkeer voor fietsers met brede stoepen: ‘De auto’s moeten te gast zijn in onze straat’, aldus van den Boogert.

De herinrichting van de Lange Nieuwstraat past ook in het mobiliteitsplan ‘slimme routes, slim regelen, slim bestemmen 2025’ van de gemeente. In dit mobiliteitsplan staan fietsers en wandelaars op nummer één. De gemeente wil de leefbaarheid in verschillende straten aanpakken, om de verkeersveiligheid en doorstroming te bevorderen.