In grote steden als Utrecht is het lerarentekort een groot probleem voor het onderwijs. Vooral tijdens de griepgolf lukte het scholen niet om vervanging te regelen en hierdoor zaten leerlingen soms dagenlang zonder docent. Om het lerarentekort deels op te kunnen lossen, is RTC Transvita druk bezig om invallers en zij-instromers te begeleiden. Invallers bieden zij een vaste aanstelling zodat zij meer zekerheid hebben en zij-instromers worden intensief begeleid bij hun opleiding en bij de eerste stappen in het werkveld, zodat zij op een goede manier aan de slag kunnen als leraar. Een goede oplossing zo lijkt het en de ervaringen zijn grotendeels positief. Toch is actiegroep PO in Actie minder te spreken over de zij-instromers als oplossing voor het lerarentekort, want volgens hen moet het probleem bij de kern worden aangepakt. Wij spraken met Joost Spijker van RTC Transvita en met Simone van Bolhuis van PO in Actie.

 

Bent u geïnteresseerd om goed begeleid als leraar te beginnen? Neem een kijkje op www.transvita.nl.