In 2015 at VVD-raadslid André van Schie demonstratief een ballon op, omdat hij wilde laten blijken dat het stuk biologisch afbreekbaar is. De VVD is dan ook tegenstander van het verbod op het oplaten van ballonnen. Inmiddels heeft één derde van de gemeenten in Nederland dit zogenoemde 'oplaatverbod' ingevoerd en Utrecht behoort hier ook toe. In februari 2019 diende de Partij voor de Dieren namelijk een motie in en deze behaalde de benodigde meerderheid, ondanks dat de VVD tegenstemde. Een maand later werd dit in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. De VVD en de Partij voor de Dieren belichten de gedachten achter hun destijds genomen besluiten.