Doormiddel van een wedstrijd probeert de provincie Utrecht de bouw van middeldure huurwoningen te bevorderen. Het gaat om woningen in de prijsklasse van 720 tot 1000 euro, waar een groot tekort aan is. Met de 'challenge' daagt de provincie initiatiefnemers, beleggers en gemeenten uit om met plannen voor nieuwbouw te komen.

In de provincie Utrecht zijn de komende tien jaar zevenduizend extra middeldure huurwoningen nodig om aan de toegenomen vraag te voldoen. Uit onderzoek van de ABN-Amro naar de woningmarkt, blijkt dat de provincie Utrecht in 2030 een woningtekort zal kennen van 21.500 woningen als de bouw in het huidige tempo doorgaat. Dat is precies de reden dat de wedstrijd Challenge Middenhuur is gestart. Ieder geselecteerd project krijgt 10.000 tot hun beschikking, voor de inzet van expertise om concrete knelpunten op te lossen. De initiatiefnemers bepalen zelf waarvoor dit bedrag wordt gebruikt, bijvoorbeeld: juridisch, bemiddeling, planeconomisch, procesmanagement of communicatie.

Actie Woningmarkt
De Challenge Middenhuur is onderdeel van een groter project genaamd ‘Actie Woningmarkt’, dat de provincie Utrecht van 2018 tot 2021 heeft lopen om de woningbouw op te schroeven. Het doel daarbij is om vooral binnenstedelijk en  duurzame te bouwen. Er zijn momenteel vooral te weinig middenhuurwoningen, terwijl de doelgroep hiervoor groeit. Dat komt vooral omdat er in de afgelopen jaren nauwelijks woningen in dit segment zijn gebouwd. Corporaties moesten zich namelijk vooral focussen op sociale huurwoningen. Hier is het inkomen van de doelgroep te hoog voor. Hoge grondprijzen en veel vraag in de vrije markt leiden vaak tot juist hogere huurprijzen dan deze doelgroep zich kan veroorloven, waardoor het tekort komt.

Winnaar
De projecten zullen worden beoordeeld door een officiële jury. Die onder andere onder leiding staat van Rob van Gijzel, voormalig burgemeester van Eindhoven en de voorzitter van Samenwerkingstafel Middenhuur. Het project dat de meeste vooruitgang boekt en dus wint, zal een cheque ontvangen ter waarde van 10.000 euro, een bedrag dat aan het project besteed kan worden. De winnaar zal begin 2020 tijdens een netwerkbijeenkomst bekend worden gemaakt.

Initiatiefnemers, beleggers en gemeenten kunnen meedoen aan de wedstrijd. Tot 15 juni 2019 kunnen de projecten worden aangemeld via http://www.challengemiddenhuur.nl. Ook de deelnamecriteria staan duidelijk uitgelegd op de website.