De PvdA Utrecht presenteert vandaag hun conceptverkiezingsprogramma op hun eigen website. Dit programma wordt gepresenteerd naar aanleiding van de gemeenteraadverkiezingen die in 2018 plaats zullen vinden. In dit programma komen de standpunten naar voren waar de PvdA aan wil gaan werken in de periode 2018-2022.

Het slogan waar de PvdA Utrecht de gemeenteraadverkiezing mee ingaat is: ‘’iedereen heeft recht op Utrecht.’’ Het belangrijkste doel van de PvdA is dan ook om de ongelijkheid in Utrecht te bestrijden. Het gaat hierbij om ongelijkheid tussen rijk en arm, hoog- en laagopgeleiden, jong en oud en met en zonder migratieachtergrond.

De PvdA Utrecht wil zich inzetten voor goed werk voor iedereen, zij willen investeren in werkloosheid onder laagopgeleiden. Dit omdat de werkloosheid onder deze doelgroep het grootst is. Verder wil de PvdA zich inzetten voor de kwetsbare Utrechters, zij willen ervoor zorgen dat iedere inwoner van Utrecht bestaanszekerheid heeft. Zij doelen hiermee op genoeg te eten, een dak boven het hoofd van alle Utrechters en een vorm van deelname aan de samenleving. Verder wil de PvdA investeren in een duurzame stad en wil de PvdA werken aan de sociale cohesie binnen de stad.

Volgens de partij is er genoeg ruimte om in deze zaken te investeren, omdat de inkomsten vanuit het Rijk stijgen. Dit komt volgens de PvdA Utrecht doordat het beter gaat met de economie en met de stad zelf.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA is nog een concept. Indien leden van de PvdA het oneens zijn met het conceptverkiezingsprogramma, kan er tot en met 1 november een amendement in worden gediend.

Op 15 november worden de ingediende amendementen besproken en wordt het verkiezingsprogramma van de PvdA Utrecht vastgesteld.