"Even gluren bij de buren en dat kon wel even duren, want er komen alsmaar nieuwe buren bij..." Zo begint wijkagent Pieter zijn tweet, die hij vorige week met zijn volgers deelde. Na onderzoek van een leegstaand pand in de Schutterstraat werd hij onaangenaam verrast: het pand bleek half opgegeten door ratten. Niet bepaald positief voor het monumentale pand en ook zeker niet voor omwonenden.

Het gaat om een rijtjeswoning en de ratten hebben dus ook voor veel overlast bij de buren gezorgd. Dit voorbeeld van wijkagent Pieter is helaas een herkenbaar beeld in de stad. En aangezien de gemeenteraad vorig jaar meer geld beschikbaar stelde voor de bestrijding van ratten, roept dit zeker vragen op. Zo ook bij het CDA, die dit onderwerp tijdens het vragenuur van de gemeenteraad afgelopen dinsdag op de kaart zette. Veel raadsleden reageren ontzet op dit nieuws. “Neemt de gemeente eigenlijk maatregelen om te voorkomen dat de rattenoverlast in de omgeving toeneemt?” vraagt fractiemedewerker Bert Kos zich af.

“Er zijn geen meldingen over de casus van wijkagent Pieter binnengekomen bij de gemeente,” stelt wethouder Kees Diepeveen iedereen gerust. “Naar aanleiding van de melding heeft Bouwtoezicht het pand geïnspecteerd. De overlast is alleen in de woning zelf geconstateerd en de bewoner is zelf verantwoordelijkheid voor de ongediertebestrijding.” Hij is op dit moment bezig het pand schoon te maken. Als uit de inspectie van het pand en de tuin blijkt dat er aanvullende actie nodig is van de eigenaar, zal Bouwtoezicht daar om vragen.

Om in het vervolg dit soort plagen te voorkomen, is de gemeente druk bezig met het opzetten van een actieplan plaagdieren in samenwerking met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. “De verwachting is dat het plan in september richting de Raad gaat,” deelt Diepeveen mee. “Het streven is om tot een integrale aanpak te komen samen met veel partijen, waaronder woningcorporaties, Rijkswaterstaat, Prorail, ondernemers en bewoners.” De eerste gesprekken met woningcorporaties hebben al plaatsgevonden. Er zal een duurzame methode worden gebruikt om de plaagdieren mee te beheersen: de zogenaamde IPM-Methode. Er wordt vooral ingezet op preventieve maatregelen, zoals het verminderen van voedselbronnen en schuilplaatsen. “In afwachting van het actieplan blijven we waar nodig de ratten bestrijden.”

“Preventie is een essentieel onderdeel, in het kader van voorkomen is beter dan genezen,” stelt raadslid Rachel Heijne van Groenlinks. “Klopt het dat er uitgebreide preventieonderdelen in het plan zijn opgenomen?” Dit kan Diepeveen bevestigen. “Sterker nog: ik heb me laten vertellen door deskundigen van het Kennis- en Adviescentrum, dat de bestrijdingsmethoden zwaar naar de preventieve kant toe leunen.”