Op 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De Utrechtse PVV, op dit moment in het bezit van vier zetels, doet mee onder leiding van René Dercksen, fractievoorzitter en lid van de Eerste Kamer. Met uitgesproken ideeën wil hij een andere wind laten waaien door het Provinciehuis. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat. Wat Dercksen betreft is het ‘volstrekt krankzinnig’ hoeveel geld daar nu aan wordt uitgegeven.

Ziet u dan geen noodzaak om te verduurzamen?                                                             
‘Nederland heeft geen enkele invloed op het klimaat. Wij zijn verantwoordelijk voor slechts 0,35% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Dat is geen reden om het land vol te zetten met windmolens en zonnepanelen die het landschap en de leefomgeving vernietigen. Bovendien is er geen reden tot haast: er zijn namelijk innovaties onderweg die veel meer kunnen uitrichten, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen die energie kunnen opslaan.’
U vindt dus wel dat er iets moet gebeuren?
‘Nou…het klimaat verandert al vierenhalf miljard jaar. Ik geloof best dat de mens daar enige invloed op heeft, alleen blijft onduidelijk hoeveel. Feit is wel dat de wereldbevolking groeit en we kunnen niet iedereen met windmolens van energie voorzien. Bovendien heeft het weinig zin om veel geld uit te geven aan het klimaat wanneer China in vijftien jaar tweehonderd vliegvelden opent en er wereldwijd zestienhonderd kolencentrales worden gebouwd.’
Moet Nederland niet juist een voorbeeldfunctie vervullen?
‘Wat denkt u zelf? Dat China zegt: “Nederland geeft miljarden uit aan het klimaat, dat gaan wij ook doen.”’

Migranten brengen onze welvaartsstaat om zeep

De aankomende verkiezingen zijn van landelijk belang. De provinciale volksvertegenwoordigers kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer. De nieuwe zetelverdeling die dan ontstaat, zou de huidige coalitie in de problemen kunnen brengen. Volgens de PVV is dat dé manier om een einde te maken aan het beleid van het kabinet. Misschien is het daarom dat veel van de onderwerpen in het verkiezingsprogramma het provinciale bestuur overstijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het thema migratie. Wat de Utrechtse fractie betreft, moet daar ‘paal en perk aan worden gesteld’.
Waarom?
‘We hebben een totaal ontspoorde woningmarkt.’
Komt dat alleen door migranten?
‘Ja. De autochtone bevolking groeit niet, terwijl we er de afgelopen jaren veel migranten hebben bijgekregen. Daardoor zijn er vijftigduizend sociale huurwoningen naar statushouders gegaan.’
Maar wat moet de provincie daaraan doen?
‘Wanneer gemeenten ruimte vragen om te bouwen, moeten we ze die geven. Maar de velen migranten zullen problemen blijven opleveren, zo wordt het drukker op de weg en in het openbaar vervoer. Daarvoor is maar één oplossing: we moeten de grenzen controleren.’
Tegelijkertijd vergrijst Nederland. Hebben we de migranten niet juist hard nodig?
‘Dat is een slecht argument. Meer dan de helft van de mensen in de bijstand is niet-westers allochtoon. De migranten vormen dus geen oplossing voor de vergrijzing, ze brengen onze welvaartsstaat om zeep.’

De provincie moet geen cultuureducatie subsidiëren

Een belangrijk onderwerp voor in het Provinciehuis is de subsidiëring van kunst en cultuur. Er werd onlangs 3,3 miljoen euro verstrekt voor de restauratie van zeventien rijksmonumenten, waaronder de Koningin Wilhelminaschool in het centrum van de stad. Het project kon rekenen op steun van de PVV. Tegelijkertijd wil de fractie snijden in het aantal subsidies.
Van welke subsidies wilt u af?
‘Wij vinden het niet nodig dat er allerlei theaterkunst wordt gesubsidieerd. Als ik ga voetballen, moet ik daar toch ook voor betalen?’
Kunst is ook maar gewoon een hobby?
‘Ik wil niet alle kunst op één hoop gooien. Het was de PVV die zich heeft ingezet voor het behoud van de beelden van Jits Bakker (brons en marmeren beelden op landgoed Beerschoten, red.). De bestuurders wilden daar allemaal moderne rommel neerzetten. Daar waren wij het niet mee eens want de werken van Bakker werden gewaardeerd. Uiteindelijk hebben we ze ook kunnen behouden.’
Waartussen maakt u onderscheid?
‘Kinderen doen op school al heel veel aan cultuur. Dus wat ons betreft hoeft de provincie geen cultuureducatie te subsidiëren. Met dat geld kunnen we echt veel zinvollere dingen doen. Maar wanneer kunst de Nederlandse cultuur draagt, willen wij daar zeker geld aan uitgeven.’