In de binnentuin van het wooncomplex aan de Kruisstraat in Utrecht vond op 5 november een dialoogtafel plaats.
Aan deze dialoogtafel gingen mensen uit het wooncomplex en omwonende met elkaar praten over samen wonen en samen wonen. Het overkoepelende thema was ‘Samen Verder’ wat aansluit aan het thema van de Week van de Dialoog.

Zodra je binnenkwam werd je een kopje thee of koffie aangeboden en kreeg je een stukje vlaai in je handen geduwd. Veel mensen kenden elkaar al, omdat ze in het wooncomplex wonen, maar er was ook ruimte voor nieuwe gezichten. Na een korte kennismaking en wat kletsen op de bank, verplaatste het gesprek zich naar de tafel.

Aan tafel werd door gespreksleider Wilma kort uitgelegd wat een dialoog is. Een dialoog is een open gesprek tussen een groep mensen of een op een. Bij een dialoog mag geen commentaar of adviezen worden gegeven, er mag alleen naar elkaar geluisterd worden en er mogen vragen worden gesteld.

Dialogen zijn in Nederland tot stand gekomen, toen mensen na de aanslagen op Pim Fortuyn en Theo van Gogh behoefte hadden om te praten met elkaar. Mensen werden door dialogen uit hun eigen vertrouwde bubbel gehaald en raakten in gesprek met andere mensen.

Er zitten wel duidelijke regels vast aan een dialoog. Op placemats voor ons staan deze doelen en regels: wees echt, kort, nieuwsgierig, open je hart en geest, voel je vrij, ga voor ontdekking en laat andere schitteren.       Het is duidelijk dat een dialoog vooral draait om openheid en respect voor elkaar.

Na een voorstelronde werden ervaringen gedeeld. Deze ervaringen moesten iets te maken hebben met samen wonen en leven. Hierop kwamen veel uiteenlopende antwoorden. Sommige mensen hadden wat leuks ondernomen met medebewoners en andere hadden fijne ervaringen rondom samen eten. De rode draad was wel dat mensen graag dingen ondernemen met andere mensen.

Veel van de aanwezige mensen woonden ook in het wooncomplex en zaten bij de woongroep voor 50-plussers. Het wonen in een woongroep werd door alle aanwezigen als iets heel fijns ervaren. ‘Het fijne aan een woongroep is dat mensen ook echt weten waar je mee bezig bent, met buren is dat toch anders,’ zei een vrouw uit de woongroep van het complex. Volgens andere bewoners voelt een woongroep ook bijna als een gezin. ‘Je toont interesse in elkaar en je hoort er altijd bij, zo werk het ook binnen een gezin,’ vertelde Hiske van de woongroep.

Nadat alle ervaringen over samen wonen en leven gedeeld waren, was het tijd om je dromen met elkaar te delen. Sommige dromen waren iets minder gericht op samen wonen en samen leven, maar alles werd geaccepteerd. Het maakte niet uit hoe onrealistisch de droom was, alles mocht. Een vrouw droomde er zelfs van dat ze een vliegend tapijt had waarmee ze naar haar geboorteland kon vliegen.

Andere dromen waren realistischer. Een persoon uit de woongroep wilde graag meer in contact komen met jongeren. Ze vroeg zich namelijk af wat er zich in het hoofd van jongeren allemaal afspeelt en het leek haar gewoon leuk om jongeren te spreken. Andere mensen droomden over een betere gezamenlijke ruimte in het wooncomplex. Het waren allemaal uiteenlopende dromen, maar eigenlijk kwamen ze op hetzelfde neer: Meer contact met andere mensen.

Een dialoogtafel is daar al een goed begin voor. Via een dialoogtafel kom je in gesprek met mensen die je anders nooit zou spreken.

Deze dialoogtafel werd opgezet door Utrecht in Dialoog. Utrecht in Dialoog organiseert over heel Utrecht verschillende dialoogtafels voor de Week van de Dialoog. Deze Week van de Dialoog duurt van 3 november t/m 12 november. Niet alleen in Utrecht zijn er dialoogtafels te vinden. In steden door het hele land worden dialoogtafels georganiseerd.