Deze week is het de Week van de Voedselbanken: met deze campagne wilt de Voedselbank aandacht vragen voor de schaamte die (nog niet) deelnemers voelen bij het ophalen van een voedselpakket.
De voedselbank in Utrecht Oost zette zijn deuren open tijdens de uitgifte voor ons om te laten zien hoe zij te werk gaan met schaamte.