De VVD en de SP hebben elkaar gevonden in hun negatieve houding tegenover de milieuzone in Utrecht. Dat bleek uit het recent gepubliceerde verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 van de VVD en de verklaring van SP-gemeenteraadslid Michel Eggermont.

Michel Eggermont, woordvoerder Milieu & Duurzaamheid van de SP, verklaarde: ‘Wij hebben er destijds geen punt van gemaakt, maar de milieuzone doet niets. Er worden weinig auto’s tegengehouden. Als de andere partijen nu opeens voor uitbreiding van die milieuzone pleiten, is dat pas echt populisme, en doen ze dat gewoon om verkiezingen te winnen. Die milieuzone geeft gewoon geen resultaat.’ De VVD schreef in hun verkiezingsprogramma: ‘De milieuzone vindt de VVD symboolpolitiek en te kostbaar voor het beoogde resultaat. Wij willen de milieuzone dan ook afschaffen.’

De andere partijen blijven positief over de regeling. D66 schrijft in hun verkiezingsprogramma dat zij de milieuzone strenger willen handhaven en ook willen uitbreiden. Ruben Post van de PvdA, die verklaarde het daarmee eens te zijn, lichtte toe: ‘Het zijn alle beetjes die bijdragen, en de milieuzone levert wel een substantiële bijdrage. Je kan kritisch zijn over de uitvoering, maar we houden hem voor nu wel. Als we dit zouden doen om verkiezingen te winnen, hadden we beter een andere maatregel kunnen kiezen.’

De milieuzone zoals die er nu is geldt voor de binnenstad en rondom het station en de Jaarbeurs. De regel is simpel en luidt: ‘Personen- en bestelauto’s die op diesel rijden en voor 1 januari 2001 voor het eerst een kenteken hebben gekregen mogen niet de milieuzone in.’ De oude dieselauto’s stoten veel fijnstof en stikstofdioxide uit en vormen daardoor een gevaar voor ons milieu en onze gezondheid. Als de milieuzone zou verdwijnen, moet de gemeente hard op zoek naar nieuwe maatregelen.