De Algemene Onderwijsbond (AOb) gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek in de week van 11 maart actie voeren voor meer investeringen in het onderwijs. De bonden roepen alle leden uit onderwijssectoren op om mee te doen. De week wordt op vrijdag 15 maart afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op het Malieveld in Den Haag.

Vlak voor de verkiezingen van de Provinciale staten op 20 maart wil de AOb duidelijk maken dat er een investeringsplan nodig is voor het onderwijs. De bond wil dat er deze kabinetsperiode nog een begin wordt gemaakt met het inhalen van achterstanden en ze moeten meer gaan investeren in het onderwijs. Op deze manier kunnen de dalende prestaties van leerlingen en lerarentekorten tegen worden gegaan. Volgens de AOb ontregelt het lerarentekort het onderwijs. Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren uit het po, vo en mbo werken massaal door bij ziekte, zijn voortdurend invallers aan het zoeken of aan het inwerken en de klassen zijn bovendien bomvol.

Het kabinet gaat wel rond de 2,3 miljard euro extra investeren, meer zijn ze tot nu toe niet van plan. “Vreemd, want economen zijn het er over eens dat investeren in onderwijs goed is voor de maatschappij en economische groei”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “Ondertussen focust dit kabinet op lastenverlichting voor bedrijven, terwijl wij met z’n allen meer baat hebben bij goed onderwijs. Zelfs voor buitenlandse bedrijven is dat belangrijk: een goed opgeleide bevolking staat bij vestigingsplannen hoog op hun wensenlijstje.”

Liesbeth Verheggen geeft ook aan, dat het onderwijs overspannen is door hoge verwachtingen van de politiek, ouders, leerlingen en studenten. “Met het huidige budget kunnen we die verwachtingen niet waarmaken. De aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is afgenomen. Simpelweg omdat de salarissen door voortdurende bezuinigingen achterlopen bij de markt. Het personeelstekort zorgt voor een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs nu al het hoogste burn-out risico heeft. Dat moet echt anders.’’

De actiebereidheid bij het onderwijspersoneel is hoog uit alle sectoren, zo blijkt uit een enquête van eind november onder AOb-leden. Bij scholen uit Utrecht Centrum en Oost hoor je andere berichten. Zo vertelt de directeur van OBS de Koekoek dat er nog niet over de staking is gesproken, maar hij er wel vanuit gaat dat ze mee gaan doen. Bij de Universiteit Utrecht zijn er volgens Maarten Post nog geen geluiden binnengekomen van medewerkers die mee willen doen.

Na de verkiezingen van de provinciale staten is er de kans om het anders te doen. “Als onderwijs moeten we daarom vooraf duidelijk maken dat het onderwijs weer bovenaan de politieke prioriteitenlijst komt”, zegt de AOb-voorzitter. De AOb wil dat er nog in deze kabinetsperiode een start wordt gemaakt. Voor primair tot en met wetenschappelijk onderwijs is daarvoor structureel vier miljard euro nodig.