Ook in Utrecht start vandaag de Week van de Veiligheid. De Gemeente Utrecht organiseert, in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) verschillende bijeenkomsten om ondernemers en burgers bewuster te maken van hun eigen veiligheid en eventueel dat van hun bedrijf. 

‘We kijken naar alle vormen van veiligheid; fysieke veiligheid, maar ook cyberveiligheid. We gaan informatie over preventie verschaffen en advies gegeven over veilig werken, wonen en leven. Dit omdat er toch nog veel incidenten gebeuren in het bruisende centrum van Utrecht, en wij vinden dat de preventie hiervan beter kan,’ aldus adviseur veilig ondernemen Colin Voetee. 
Verschillende bijeenkomsten voor ondernemers worden deze week georganiseerd, zodat ook zij hun onderneming op alle gebieden beter kunnen beveiligen. ‘Er worden veel bijeenkomsten en ondernemersavonden georganiseerd. Er worden onder andere winkeldiefstal- en agressie trainingen gegeven. Ook worden er zogenaamde ‘secret scans’ uitgevoerd bij bedrijven. Hierbij checken we, zonder dat de winkelier dit weet, hoe veilig een winkel is en wat voor veiligheidsrisico’s er genomen worden. Hier confronteren we de winkeliers mee, maar dit laten we ook aan anderen zien,’ vertelt Voetee.
 
De week van de veiligheid wordt sinds 2005 georganiseerd. Voetee: ‘Wij zijn begonnen als een particulier initiatief, maar zijn later overgenomen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Brancheorganisaties omarmden het initiatief en tegenwoordig organiseren ook gemeenten verschillende activiteiten.’