Raadslid Anke Klein liet donderdag 23 mei in het vragenuur van de gemeente Utrecht weten dat het college vanaf het moment dat de brief van de Rekenkamer Utrecht over de ontoegankelijkheid van de stemlokalen afgelopen maandag binnenkwam, tot aan de verkiezingen van gisteren, verschillende verbeterpunten direct heeft opgepakt. In samenwerking met de logistieke partner van de gemeente zijn er enkele maatregelen genomen die ervoor hebben gezorgd dat de stemlokalen voor iedereen toegankelijk waren.

In het jaar 2019 vinden er op twee data verkiezingen plaats, waarvan de verkiezingen voor het Europees Parlement net hebben plaatsgevonden. Iedereen die mag stemmen, moet ook kunnen stemmen. Voor Rekenkamer Utrecht was dit aanleiding om de toegankelijkheid van de stemlokalen in Utrecht te onderzoeken. Er zijn vierenzeventig willekeurig gekozen stemlokalen (uit een totaal van 157) in de gemeente Utrecht bezocht. Het doel van (bijna) honderd procent toegankelijke stemlokalen is nog niet bereikt. Bij de stemlokalen die niet als voldoende toegankelijk werden beoordeeld, ontbrak bewegwijzering, gehandicaptenparkeerplaatsen of was het niet mogelijk met een scootmobiel of rolstoel het stemlokaal binnen te komen. Bij andere stemlokalen ontbraken stoelen en leesloepen.

Tijdens het vragenuur stelde Jan Wijmenga namens de ChristenUnie en mede namens de VVD en D66, een aantal vragen aan de gemeenteraad over de verbetering van de toegankelijkheid van de stembureaus. “Het zijn verbeteringen die snel doorgevoerd kunnen en moeten worden. Iedereen in Nederland die het recht heeft om te stemmen, moet dit ook fatsoenlijk kunnen doen.”

De gemeente Utrecht heeft veel inspanning geleverd om de stemlokalen toegankelijk te maken. In de korte tijd sinds 20 mei en donderdag, heeft het college veel tijdelijke maatregelen genomen om de toegankelijkheid van de gebouwen die als stemlokaal gebruikt worden, op de verkiezingsdag te verbeteren. In samenwerking met hun logistieke partner is er een betere bewegwijzering aangebracht, hellingen werden geplaatst en gecontroleerd, deuren werden waar mogelijk opengezet en het lage schrijfblad is geplaatst bij het stemhokje waar de meeste manoeuvreerruimte is.

“Daarnaast hebben we de voorzitters van de stemlokalen, in de brief die zij ontvangen de dag voor de verkiezingen, ook nog gevraagd om extra controles uit te voeren op de looproute naar het stemlokaal, het klaarleggen van de leesloep met de lamp maar ook het controleren van de hellingbanen en oprijdrempels. Daarnaast hebben we ook op onze website een lijst gepubliceerd van stemlokalen die voorzien zijn van een tijdelijk gehandicaptenparkeerplaats. Als laatste hebben we ook de voorzitters de opdracht gegeven om extra aandacht te besteden aan de toegankelijkheid” aldus Klein.

Het college verwacht zo snel mogelijk een uitgebreidere reactie aan de raad te kunnen geven op de resultaten van het onderzoek. De verkiezingen van het Europees parlement zullen worden meegenomen in de reactie.