De Utrechtse Studentenzeilvereniging Histos heeft op de avond van 4 november een dialoog tussen buurtbewoners en studenten georganiseerd. Het thema van de dialoog was ‘Samen Verder’, een aansluiting op het thema van de Week van de Dialoog die afgelopen vrijdag begon. De dialoog vond plaats op De Oude Buis, het verenigingsschip van Histos.

Op het verenigingsschip kwam zaterdagavond een stuk of twintig geïnteresseerden bijeen. Onder hen was een aantal leden van Histos. Zij organiseerden de bijeenkomst, in samenwerking met de Stichting Utrecht in Dialoog, en begeleidden deze avond de dialoogtafels. Bezoekers van de dialoog waren zowel studenten als buurtbewoners. Zij gingen met elkaar in gesprek over het thema ‘Samen Verder’. Deze avond stond de vereniging van studenten en buurtbewoners centraal.

De dialoog bestond uit een korte kennismaking, gevolgd door een drietal open vragen. De vragen lieten de deelnemers nadenken over hun ervaringen en wensen in het kader van vereniging van de buurt. Vervolgens kreeg ieder ruim de tijd om zijn of haar gedachten te delen met de andere aanwezigen.

Annemiek, een van de buurtbewoners, opende de dialoog met een ervaring. Zij vond het fijn dat Histos folders rondbracht als er grote festiviteiten aankwamen, bijvoorbeeld de UIT-week. Ze merkte op dat ze dit jaar geen folder had ontvangen, wat ze vervelend vond. ‘Ik vind het belangrijk om goed contact te hebben met de buurt. Juist omdat we hier in de buurt een studentenvereniging hebben, vind ik het fijn om goede buurtgenoten te zijn’, lichtte Annemiek toe.

‘Ik vind dat we in deze buurt heel veel contact met elkaar hebben’, vertelde Wouter, een andere buurtbewoner. ‘Ik krijg regelmatig uitnodigingen van Histos voor borrels. Ze zoeken wel contact op met ons’, voegde hij toe. Wouter zei niet veel last te hebben van de studentenvereniging: ‘Studenten zorgen voor verjonging in de buurt, en dat maakt de buurt gezellig.’

Hier had Joris, een van de studenten, een scherp antwoord op: ‘Volgens mij is het belangrijk voor beide groepen om het oordeel over de ander zo lang mogelijk uit te stellen. Een buurtbewoner is niet altijd een knorrige man en er bestaan ook niet alleen maar lompe, luidruchtige studenten.’ Joris zei veel waarde te hechten aan communicatie, maar vond wederzijds begrip nog belangrijker.

De deelnemers van de dialoog vonden overeenstemming in het belang van contact maken met elkaar. Ze vonden dat het aanknopen van een praatje of een kopje koffie op zijn tijd al veel goeds betekende voor de buurt.