UTRECHT - Het is stil in de zaal, met enkel een zware bromstem te horen uit de microfoon. Onder het genot van een kopje thee, een biertje of een glaasje wijn luistert een groep jonge mensen aandachtig naar de stem die uit de microfoon te horen is.  

Ondanks een aantal lege zitplekken, IS de zaal goed gevuld met studenten die interesse hebben voor de uitgenodigde gast van Utrecht College Tour Maarten van Rossem. . Op het podium van EKKO zit hij met Eline van Klinken en Shivani Boer van Utrecht College Tour. De jonge dames zullen van Rossem interviewen. De avond zal niet geleid worden door een bepaald onderwerp of thema. Het neerzetten van een inspirerend en leerzaam interview, waarbij de studenten in de zaal zelf ook interviewers kunnen zijn staat vanavond centraal. De avond begint bij de jeugd van van Rossem, en waar zijn fascinatie voor geschiedenis vandaan komt. “Het is begonnen met een leraar van de lagere school. Hij kon zijn fascinatie blijkbaar prachtig overbrengen, want het is me bijgebleven”, vertelt van Rossem. Volgens hem zijn zulke leraren belangrijk en draait het onderwijs alleen op goede leerkrachten, “Slechte leraren heb je ook, van het soort dat alleen voor de klas staat om de hypotheek te betalen.”

Naast zijn eigen jeugd en serieuze maatschappelijk onderwerpen, laat van Rossem het publiek regelmatig hartelijk lachen. De Amerika-kenner staat bekend als wandelende encyclopedie en zijn cynische blik op de wereld en haar geschiedenis. Dit gecombineerd met zijn droge opmerkingen maakt dat de historicus ook vanavond weer de lachers op zijn hand heeft. Volgens bezoeker Marco Muhring moet je Maarten van Rossem lekker later vertellen. “Hij is een ongeleid projectiel, maar alles wat hij vertelt is eigenlijk wel interessant”, zegt Muhring. Daar hebben de dames van Utrecht College Tour wat minder rekening mee gehouden vindt hij. “De dames zijn goed voorbereid op het interview, behalve op het feit dat van Rossem zo uitgebreid is”, verklaart de bezoeker. 

De huidige politieke situatie is een belangrijk onderwerp van de avond. De keuze van de historicus voor de PVDA, Wilders en de afgelopen verkiezingen in Nederland komen langs in het gesprek. En hoe ziet de toekomst van de Europese Unie er eigenlijk uit, met betrekking tot Brexit, het door Erdogan gewonnen referendum en de nabije Franse verkiezingen? “Gunstig”, zegt van Rossem stellig. “Iedereen denkt dat de toekomst voor de Europese Unie er ongunstig uit ziet, maar lid zijn van de EU brengt praktische en markt voordelen met zich mee.” Zo verklaart van Rossem dat Frankrijk bijvoorbeeld een groot profiteur is van de Europese Unie en de Unie echt nodig heeft, “Brexit is al immens gecompliceerd en Frankrijk maakt deel uit van de eurozone. Teruggaan naar de Franc zou onmogelijk zijn, deze devalueerde altijd elke tien jaar”, legt van Rossem verder uit.

De vragen van de dames van Utrecht College Tour worden afgewisseld met vragen uit de zaal en een korte pauze. Dat niet alleen van Rossem kritisch kan zijn, maar ook het publiek, laat een aantal bezoekers zien door scherpe vragen aan de historicus te stellen.  Zo vertelt de historicus dat hij er plezier in had hoorcolleges te geven toen hij nog werkte aan de Universiteit van Utrecht, maar aan werkgroepen een hekel had. “In werkgroepen krijgen studenten de ruimte om dingen te zeggen, vooral stommiteiten. In hoorcolleges mogen studenten tenminste niet praten”, zegt van Rossem. Volgens hem zou 80% van de studenten niet geïnteresseerd genoeg zijn in het vak waarin ze studeren. Hierop reageert een bezoeker uit de zaal: “Interessant dat u dan wel voor die groep wilt praten als het hen toch niet interesseert.” Waarop van Rossem reageert: “Hoorcolleges zijn niet verplicht, en hierdoor ontstaat er een select groepje mensen die komen en het wel interesseert.”

Een aantal kopjes koffie en wat zakjes suiker verder voor van Rossem, komt ook de politieke situatie van de Verenigde Staten aan bod. Ook dat is bekend terrein voor de Historicus en Amerika-kenner. Voor bezoekers in de zaal eveneens een belangrijk punt van interesse, want ook hier komen verschillende vragen voorbij. Van Rossem blijft zijn cynische kant laten zien en wie met een ‘slechte’ vraag komt wordt direct afgestraft met opmerkingen als: “Die vraag wordt mij altijd gesteld”  of “Dat is een zelfde soort vraag als: wat is je lievelingsboek?”. De studenten in de zaal laten zich evenwel niet afschrikken, en tegen het einde van de avond zal van Rossem een aantal studenten een antwoord schuldig moeten blijven vanwege de tijd.