Artikelen met onderwerp 'd66 utrecht'

D66 Utrecht voorstander wetswijziging Rob Jetten

D66 Utrecht voorstander wetswijziging Rob Jetten

De Nederlandse Grondwet gaat veranderen door instemming van beide Kamers met het wetsvoorstel van D66 kamerlid Rob Jetten. De Eerste Kamer kwam dinsdag 20 november bijeen om de wetswijziging definitief te maken: het benoemen van burgemeester en commissaris van de Koning wordt uit de Grondwet gehaald.

Cameratoezicht en veiligheid

Cameratoezicht en veiligheid

Een raadsvoorstel voor een nieuw beleidskader cameratoezicht in Utrecht (2019-2022) is onlangs besproken in een gemeenteraadsvergadering. Gemeente Utrecht heeft een maximumaantal openbare ordecamera’s van 81 vastgesteld, waaronder 78 vaste en drie flexibele.