Artikelen met onderwerp 'dag van de mensenrechten'

“Rechten en vrijheden hangen sterk met elkaar samen”

“Rechten en vrijheden hangen sterk met elkaar samen”

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaan zeventig jaar. Prof. Dr. E.M. Hirsch Ballin gaf op 10 december een lezing in de Utrechtse Domkerk over de vrijheid van meningsuiting in het verleden, het heden en de toekomst. Het is tevens de laatste dag dat de voorstelling '70 jaar UVRM', die over de Vrijheid van meningsuiting gaat, plaatsvindt. Zes grafische ontwerpers hebben hier op affiches uitgebeeld wat vrijheid van meningsuiting voor hen betekent.