Artikelen met onderwerp 'Gemeente Utrecht'

Zeeheldenbuurt loopt onder water

Zeeheldenbuurt loopt onder water

Door klimaatveranderingen neemt de kans op extreme neerslag, overstromingen en langdurige periodes van droogte toe. De wateroverlast die mensen ervaren wordt alsmaar groter, zo ook in Utrecht Oost in de...

Geen subsidie voor de RAGweek

Geen subsidie voor de RAGweek

Tijdens de RAGweek worden talloze activiteiten georganiseerd in samenwerking met studenten-, studie- en studentensportverenigingen. Je kunt dus niet alleen de mooiste feestjes meepakken, maar ook allerlei culturele en sportieve activiteiten...

Utrecht bekent kleur

Utrecht bekent kleur

Dat de Canal Pride in Utrecht een groot succes is, bleek al na de eerste editie. Burgemeester Jan van Zanen noemde de Canal Pride al na de eerste editie ‘een...

Verdubbeling studietoeslag voor Utrechtse studenten met een beperking

Verdubbeling studietoeslag voor Utrechtse studenten met een beperking

Studenten met een beperking of een chronische ziekte ontvangen vanaf nu bijna 100 euro meer studietoeslag. De gemeente Utrecht biedt met deze verhoging extra steun aan deze studenten om een opleiding te volgen en af te maken. GroenLinks, die in Utrecht dit onderwerp aankaartte, is blij met de verhoging van de toeslag. ‘Het is belangrijk dat iedereen kan studeren, onafhankelijk van of je een beperking hebt of geen geld.’

‘Boeren worden zo een uitstervend ras’

‘Boeren worden zo een uitstervend ras’

Het leven op de boerderij. Het lijkt altijd zo romantisch, maar niets is minder waar. Veel boeren in Nederland hebben steeds meer moeite om financieel rond te komen. Miranda van Rijn, boerin van melkveehouderij de Zonnewijzer in Oud Amelisweerd, kan erover meepraten. Ze vertelt hoe de overheid en de gemeente Utrecht haar dwarszitten in haar bedrijfsvoering.

Veel oproer over de Nashville-verklaring

Veel oproer over de Nashville-verklaring

Ruim tweehonderd Nederlandse predikanten, voorgangers en prominenten uit de orthodox-protestantse kerk, hebben afgelopen weekend de Nashville-verklaring ondertekend. De verklaring stuitte onder de bevolking op veel weerstand. Er staat onder andere in dat het huwelijk door God alleen is bedoeld tussen één man en één vrouw. De Nederlandse media stonden direct bol van de artikelen over deze verklaring.

Grootschalige proef: Utrecht gaat 700 deelfietsen inzetten

Grootschalige proef: Utrecht gaat 700 deelfietsen inzetten

In het voorjaar van 2019 start de gemeente Utrecht een grootschalige proef waarbij 700 deelfietsen op verschillende plekken in de stad worden geplaatst. De gemeente gaat samenwerken met het Deense bedrijf Donkey Republic die hiervoor deelfietsen aanbiedt. De proef is gericht op een betere bereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP).

De toekomst van het Zandpad

De toekomst van het Zandpad

In 2013 is het besluit genomen het Zandpad te sluiten, en sindsdien zijn alle bootjes een voor een verdwenen. De gemeente kwam met een ambitieus plan om een om een...

Het Nieuwe Inzamelen in Utrecht, hoe gaat het ermee?

Het Nieuwe Inzamelen in Utrecht, hoe gaat het ermee?

De gemeente Utrecht is in 2014 begonnen met het invoeren van een vernieuwd afvalinzameling beleid, genaamd ‘Het Nieuwe Inzamelen’ (HNI). Met HNI wil de gemeente Utrecht de afvalscheiding verbeteren. Dit beleid is tot op heden nog niet in heel Utrecht uitgevoerd en afgerond. De inzameling bij HNI zal met ondergrondse containers in plaats van met de grijze kliko of vuilniszak gebeuren. Het beleid heeft heel wat stof doen opwaaien. Vooral in de wijken Vogelenbuurt, Tuinwijk en Wittevrouwen is weerstand geboden. Deze wijken hebben zich verzameld in een coördinatiecomités afvalinzameling.

Cameratoezicht en veiligheid

Cameratoezicht en veiligheid

Een raadsvoorstel voor een nieuw beleidskader cameratoezicht in Utrecht (2019-2022) is onlangs besproken in een gemeenteraadsvergadering. Gemeente Utrecht heeft een maximumaantal openbare ordecamera’s van 81 vastgesteld, waaronder 78 vaste en drie flexibele.

‘De snorfiets behoort op het fietspad te blijven, verplaatsing naar de rijbaan veroorzaakt meer problemen dan deze maatregel oplost’

‘De snorfiets behoort op het fietspad te blijven, verplaatsing naar de rijbaan veroorzaakt meer problemen dan deze maatregel oplost’

Utrecht is na Amsterdam de tweede gemeente die de nieuwe maatregel 'snorfiets moet naar de rijbaan' vanaf mei 2019 gaat invoeren. De overheid heeft groen licht gegeven om snorfietsers per 1 juli van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen. Brancheorganisaties ANWB, Bovag, Rai Vereniging en Scooterbelang zijn fel tegen het voorgenomen besluit.

Snelle oplossing chaos Uithoflijn

Snelle oplossing chaos Uithoflijn

Gemeente Utrecht wil op korte termijn de buschaos op Utrecht Centraal oplossen. In september is een plan om de passagiers van lijn 12 voortaan bij een andere halte in te laten stappen aan de Raadsleden voorgelegd. Die halte is slechts tien meter van de huidige instaphalte verwijderd, namelijk aan de andere zijde van busperron C.

Buitengewoon biedt baankansen voor Utrechters

Buitengewoon biedt baankansen voor Utrechters

De nieuwe sociale onderneming Buitengewoon is sinds afgelopen vrijdag in samenwerking gegaan met de gemeente Utrecht. Buitengewoon biedt het eerste jaar minimaal veertig banen aan voor Utrechters met een bijstandsuitkering, meldt de gemeente Utrecht.

Gemeente blijft strijden tegen armoede

Gemeente blijft strijden tegen armoede

De Utrechtse gemeente heeft meer geld vrij gemaakt voor de aanpak tegen armoede. Afgelopen week heeft Nibud een Minima Effectrapportage uitgebracht om een beter inzicht te krijgen over hoe inwoners in Utrecht rondkomen.

Begroting 2019: Utrecht streeft naar meer betaalbare woningen

Begroting 2019: Utrecht streeft naar meer betaalbare woningen

Het college van B en W van Utrecht heeft afgelopen donderdag de programmabegroting voor 2019 gepresenteerd. Hierin is 90 miljoen euro extra opgenomen om de plannen uit het coalitieakkoord te financieren. Het doel van dit extra bedrag is om de woningnood te verminderen en de woningen betaalbaar te houden. Het definitieve plan wordt op 8 november besloten door de raad.

Bijstandsexperiment nu ook van start in Utrecht

Bijstandsexperiment nu ook van start in Utrecht

De Gemeente Utrecht heeft bekend gemaakt in februari van start te gaan met het experiment ‘weten wat werkt’. Hiermee wil de gemeente, in nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht, onderzoeken wat het effect is van een andere aanpak dan de aanpak die momenteel wordt gehanteerd als het gaat om mensen met een bijstandsuitkering. Utrecht is de vijfde gemeente die hier nu mee kan starten.

Gemeente wil huisvesting ex-verslaafden verbeteren

Gemeente wil huisvesting ex-verslaafden verbeteren

De gemeente Utrecht wil de huisvesting van afgekickte drugsverslaafden onder handen nemen. Anne-Marijke Podt, gemeenteraadslid namens D66, geeft aan de bestaande banden te willen aanhalen: ‘We hebben over het algemeen een goed samenwerkingsverband met de andere gemeenten in deze regio. Komende jaren willen we dat nog verbeteren.’

Gemeente introduceert display bij slimme energiemeter

Gemeente introduceert display bij slimme energiemeter

De gemeente Utrecht gaat het experiment met de slimme energiemeter uitvoeren met behulp van laagdrempelige en goedkope displaytjes. Op die manier hoopt de gemeente, in samenwerking met een aantal andere gemeenten en bewonersorganisaties, een einde te maken aan het energiebesparingsprobleem van de slimme energiemeter.

Volkse karakter Sterrenwijk onder vuur

Volkse karakter Sterrenwijk onder vuur

Afgelopen maanden zijn er meerdere malen leegstaande woningen in Sterrenwijk beklad. In de teksten wordt duidelijk gemaakt dat Moslims, buitenlanders, studenten en tbs’ers niet welkom zijn in de wijk. Sterrenwijkers zijn boos over de manier waarop sociale huurwoningen in de wijk worden toegewezen.

Iedereen telt mee bij Meetellen in Utrecht

Iedereen telt mee bij Meetellen in Utrecht

UTRECHT- Er is een groep die moeite heeft om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan zijn vijftig plussers, wanneer zij hun baan verliezen komen zij vaak weer moeilijk aan het werk. Meetellen in Utrecht geeft deze mensen een stem, niet alleen vijftig plussers maar alle mensen die moeite hebben met toetreden tot de arbeidsmarkt. Dit kan ook gaan om mensen met een verslaving, psychiatrische problemen of mensen die dakloos zijn (geweest).

Een nieuw Smakkelaarsveld

Een nieuw Smakkelaarsveld

UTRECHT - Gemeente Utrecht heeft laten weten dat er een nieuw Smakkelaarsveld op de agenda staat. Plannen voor nieuwe woningen, meer groen en een verbeterde verbinding met de stad staan klaar. Ook zal de Leidsche Rijn weer gaan stromen in de omgeving.

8 ton voor duurzaamheidsleningen beschikbaar in 2017

8 ton voor duurzaamheidsleningen beschikbaar in 2017

UTRECHT – De Gemeente Utrecht heeft bekend gemaakt dat, net als in 2016, ook dit jaar weer 800.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor duurzaamheidsleningen. Utrechtse woningeigenaren en huurders die hun huis energiezuiniger willen maken, kunnen tegen een aantrekkelijke rente een lening afsluiten van minimaal 2500 en maximaal 25.000 euro.