Artikelen met onderwerp 'Week Tegen Pesten'

Aandacht voor pestgedrag in De Week Tegen Pesten

Aandacht voor pestgedrag in De Week Tegen Pesten

Er wordt deze week aandacht gevraagd voor pestgedrag op Utrechtste basisscholen en middelbare scholen. In De Week Tegen Pesten, 18 t/m 22 september, ligt de nadruk dit jaar op online pesten. In deze week worden leraren, ouders en leerlingen geholpen met het voorkomen én aanpakken van (online) pesten. Het pestgedrag staat deze week centraal op school om dit probleem onder de aandacht te brengen. Dit is essentieel voor het creëren van een veilige en prettige leeromgeving op school.