Het Utrechtse festival Tweetakt vreest voor zijn voortbestaan. De gemeente is namelijk van plan om bomen te gaan planten op de Neude.

Het Tweetakt Festival is een kunstenfestival dat ieder jaar georganiseerd wordt. Er zijn verschillende kunst-, dans- en theatervoorstellingen te zien, naast muziekoptredens en beeldende kunst. Dit jaar vindt het festival plaats van 29 maart tot en met 14 april.

Vorige maand werd door de gemeenteraad besloten dat er meer bomen geplant gaan worden op de Neude, na een voorstel van de Partij voor de Dieren. Volgens de organisatie, hebben de plannen echter vervelende gevolgen voor het festival.

Gevaar

Op de website van Tweetakt is een bericht te lezen waarin staat uitgelegd wat deze gevolgen zouden zijn. “Als de huidige plannen van de gemeente om zestien nieuwe bomen op de Neude te planten doorgaan, past ons festivalcentrum er namelijk niet meer op een verantwoorde en veilige manier bij. En dat zou waarschijnlijk het einde van Festival Tweetakt betekenen, want wat moeten we zonder een mooie centrale plek tussen de Stadsschouwburg, Theater Kikker, het Akademietheater en de andere culturele instellingen in de binnenstad? 

De muziekkas en het mobiele theater zouden niet op de aangewezen plekken kunnen staan, omdat de bomen zo vlak naast de podia gepland zijn dat er geen enkele ruimte is voor de takken"

Daarom hebben wij deze week de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders per brief dringend verzocht om de Neude te behouden als ons enige echte stadsplein en locatie voor festivals en andere evenementen. Dit hebben wij ook gedaan namens SPRING en het Nederlands Film Festival. Zodat Utrecht een stad blijft die uitstraalt dat kunst belangrijk is, ruimte moet krijgen en toegankelijk moet zijn voor iedereen.”

In de brief die de organisaties van Tweetakt, SPRING en het Nederlands Film Festival hebben opgesteld, staat dat Festival Tweetakt niet meer in staat zal zijn om het plein als festivalhart te gebruiken. Tweetakt zegt dat het door de nieuwe bomen onmogelijk zal worden om de verzwaarde vloer te leggen. Deze vloer is noodzakelijk voor de veiligheid bij het plaatsen van de decors en bouwwerken, meldt Tweetakt in de brief aan de gemeenteraad en het college van B en W. “De muziekkas en het mobiele theater kunnen niet op de gewenste plekken staan, omdat de bomen vlak naast de podia gepland zijn, waardoor er geen enkele ruimte is voor de takken. En de toegang tot het mindervalidentoilet en de nooduitgang van de backstage worden door bomen geblokkeerd.” 

Brief

De brief maakt duidelijk dat de plannen voor het planten van de bomen niet alleen het organiseren van Tweetakt bemoeilijkt, maar ook voor andere grote evenementen, zoals het Nederlands Film Festival en SPRING, een probleem is. SPRING is een Utrechts dans- en theaterfestival. Met name voor Tweetakt zou de uitvoering van het plan rampzalig zijn, omdat zij hierdoor het hart van het festival kwijtraakt. De Neude ligt centraal tussen de andere locaties die door Tweetakt tijdens het festival worden gebruikt. Zoals de Stadsschouwburg, Theater Kikker, het Akademietheater en andere in de buurt gevestigde culturele instellingen. De organisatie laat weten dat dit erg belangrijk voor ze is, omdat alle locaties zo op loopafstand van elkaar zijn. Dit verhoogt de inkomsten per bezoeker. Het maakt het mogelijk om meerdere evenementen in één festivalbezoek te combineren.

Ik verzoek u met klem alles in het werk te stellen om de Neude als stadsplein en cultureel centrum voor Utrecht te behouden"

Ze waarschuwen ook de gemeente Utrecht voor dit beleid. De eigen inkomsten zijn namelijk een groot aandeel in de financiering van het festival. Als de eigen inkomsten dalen, doordat het festival zijn centrale festivalhart kwijtraakt, zal de gemeente fors meer subsidie moeten betalen om het rendabel te houden. De gemeente is de belangrijkste subsidieverstrekker. Ze zouden zichzelf flink in de vingers snijden als dit plan doorgang vindt. 

Petra Blok, directeur-bestuurder Festival Tweetakt, sluit de brief af met: “Ik verzoek u met klem alles in het werk te stellen om de Neude als stadsplein en cultureel centrum voor Utrecht te behouden. Uiteraard ben ik graag bereid tot nadere toelichting.”