Meerdere keren per maand komen Utrechters samen in ZIMIHC theater Stefanus te Overvecht om een onderwerp te bespreken dat speelt in de stad. Op woensdagavond 12 december werd de tweedeling van scholen en verschillende vormen van segregatie in de stad besproken.

Stadspodium Utrecht is een initiatief van Utrechters, voor Utrechters. Tijdens deze bijeenkomsten worden onderwerpen aangekaart die spelen in de stad. De kwesties die besproken worden, worden van tevoren geopperd door Utrechters zelf. Experts op het gebied van het onderwerp komen aan het woord, raadsleden en wethouders komen langs om hen te onderbouwen en het publiek kan meepraten om haar ervaringen in de stad te delen. Dit initiatief zorgt ervoor dat burgerparticipatie aan het licht komt en burgers enigszins invloed hebben op wat er in de stad gebeurt en zij gehoord worden door de gemeente.

 

De eerste spreker van de avond was Guido Walraven, lector bij Inholland. “Als je niets doet krijg je segregatie, dat is niet per se de schuld van iemand maar de optelsom van alle individuele keuzes die ouders met de beste bedoelingen maken. Om dus iets aan segregatie te kunnen doen moeten we met ouders, scholen en de gemeente in gesprek gaan. Blijkbaar is alleen keuzevrijheid niet genoeg”, vertelde hij. Hij vindt dat de balans tussen keuzevrijheid van ouders en de sociale rechtvaardigheid weg is. Het valt hem op dat ouders vaak voor een school kiezen waar anderen aangeven zich thuis te voelen. Manieren om de tweedeling van scholen aan te pakken zijn volgens hem onder anderen het steunen van ouderinitiatieven, voorlichting aan ouders en het maken van vriendschapsscholen waar de klassen elkaar bezoeken.

 

Er werd door meerdere sprekers en ook door het publiek aangekaart dat de kern van segregatie echter in de wijken ligt en niet zozeer op de scholen. Dit ontstaat onder anderen door de ruimtelijke inrichting van de stad. Mensen met een laag inkomen trekken eerder in een sociale huurwoning, dan in een duur grachtenpand in de binnenstad. Helaas was de wethouder Wonen, Kees Diepeveen, niet uitgenodigd en moest wethouder Onderwijs, Anke Klein, afzeggen. Raadsleden Floor de Koning (GroenLinks), Hester Assen (PvdA) en Hind Dekker-Abdulaziz (D66) waren het er over eens dat de wijken eerst aangepakt moeten worden. Dekker-Abdulaziz: “Een school moet de afspiegeling zijn van de wijk. We moeten iets doen aan de segregatie in de wijken en buurten, voordat we aan de scholen beginnen. In wijken waar bewust gemengd wordt hoeft het aanpakken hiervan niet lang te duren.” Mocht deze eenstemmigheid zich voortzetten in de raad dan zouden er snel plannen verwezenlijkt kunnen worden.

Met elkaar vormen wij de burgers van de toekomst. Niks doen is geen optie

 

“Met elkaar vormen wij de burgers van de toekomst. Niks doen is geen optie”, sprak een van de docenten in het publiek. Waar de ene Utrechter het al op leek te geven, sprak de ander de stad en zijn bewoners moed in.