UTRECHT- Burgermeester Jan van Zanen heeft een melding gedaan van een groeiend gevoel van onveiligheid in de Utrechtse woonwijken. Met een stijging van 6 procent is het onveiligheidsgevoel in Utrecht Oost ook duidelijk aanwezig.


Uit de WijkWijzer 2016 van de gemeente Utrecht blijkt dat in Utrecht Oost het gevoel van onveiligheid in 2015 met 6 procent is gestegen en de overlast van jongeren met 1 procent. Daarbij is het aantal woninginbraken gedaald met 9 procent en het gebruik van geweld niet gestegen of gedaald. Toch geven de Oost bewoners de wijk maar liefst het rapportcijfer 8,1. Dit is het hoogste rapportcijfer van de stad Utrecht. Ook de sociale-cohesie stemt niet in met de verklaring die van Zanen gaf in zijn brief.

In de brief zegt van Zanen dat het gevoel van onveiligheid groeit door de vele aanslagen van de afgelopen jaren, de dreiging van het terrorisme en machtswisseling. Dit alles heeft invloed op het individu, mensen gaan minder snel naar buiten en er is minder verdraagzaamheid.

 Wim Kok, voorzitter van Stichting Krommerijnpark, houdt zich onder andere bezig met de natuur, maar ook met de sociale cohesie in de wijk Kromme Rijn. Ook hij ziet verandering in de wijk op het gebied van sociale cohesie. Volgens Kok ligt dat niet aan het gevoel van onveiligheid, maar aan het ontbreken van activiteiten vanuit de gemeente. “Vroeger was er in de buurt een ‘schouw’. Een soort kring waar allemaal buurtbewoners bij elkaar zaten en waar er besproken werd wat er in de wijk aan de hand was. Dit werd dan voorgelegd aan de gemeente, dat is nu niet meer”, zegt Kok.

Niet alleen het ontbreken van activiteiten maar ook de wisseling van ambtenarenfuncties hebben invloed op de veiligheid, volgens Kok. “Ik sprak gisteren de wijkagent Bertus. Hij loopt hier al jaren rond, maar die gaat ook weer weg. Nu komt er dus iemand anders die helemaal opnieuw moet beginnen. Ze hebben geen binding met de wijk en weten dus ook niet waar de problemen zitten”, aldus Kok.