De komende vijf jaar kent Utrecht een groei van 18.460 studenten. Deze ontwikkeling betekent dat het kamertekort in Utrecht groeit en dat de markt nog verder onder druk komt te staan. De verwachte afname van studenten in Utrecht door het leenstelsel en de vergrijzing, heeft in ieder geval tot 2022 geen invloed op Utrecht.

Deze cijfers zijn tegenstrijdig met de conclusies die de gemeente Utrecht trok over het kamertekort in Utrecht. Daarnaast wordt tot 2025 een groei van 30% internationale studenten verwacht. Hierdoor wordt de woningmarkt steeds krapper. Alleen al voor deze doelgroep zijn er de komende vijf jaar 2.000 extra kamers nodig. “De onderwijsinstellingen en het woningtekort moet worden teruggedrongen”, zo zegt Martijn Grul, voorzitter van studentenunie VIDIUS.

Waar in andere steden een afname is van eerste- en tweedejaarsstudenten die op kamers gaan, is daar in Utrecht weinig van te zien. Het blijft een populaire regio onder jongeren en dus zal het aantal studenten die in de Domstad willen gaan wonen blijven stijgen. Een voorbeeld hiervan is de twintigjarige Max Vaandels uit Montfoort: ‘’Ik studeer nu al twee jaar in Utrecht, maar heb nog steeds geen kamer weten te vinden. Het lukt me gewoon niet om met de juiste mensen in contact te komen, dat is essentieel als je een kamer wilt hebben in Utrecht.’’

De gemeente Utrecht reageert op het probleem door 4.000 nieuwe studentenwoningen te gaan bouwen, die volgens huidige verwachting in 2021 volledig klaar zullen zijn. Volgens Grul is het dan al te laat, hij stelt: “Er moet simpelweg meer gebouwd worden. Niet in 2021, niet over vijf jaar, niet volgende week, maar nu meteen.”