De gemeente Utrecht neemt in november een besluit over het nieuwe botenbeleid in de stad. Dit besluit sluit aan bij de wens dat Utrecht haar stad schoner wil maken. Het college van B en W Utrecht heeft besloten dit zowel groot als klein aan te pakken en zodoende wordt er ook gekeken naar de verschoning van de recreatievaart in Utrecht.

In het plan dat er nu ligt, worden botenhouders gestimuleerd om over te gaan op blauwe diesel of stroom. Blauwe diesel is een brandstof gemaakt van resten van plantaardige oliën die eerst als voedseldoel hebben gediend. Het is zodoende CO2-neutraal, wat betekent dat er geen extra CO2 uitgestoten wordt. Als er gevaren wordt op pure blauwe diesel daalt de CO2-uitstoot met 90 procent. Blauwe diesel heeft een hoog cetaangetal. Dit zorgt ervoor dat het sneller en efficiënter verbrandt dan fossiele diesel. Dat betekent ook dat er na verbranding maar heel weinig uitlaatgassen geproduceerd worden. Dit is dus beter voor het milieu en daarom stimuleert de gemeente het gebruik van blauwe diesel.

Het plan is voorgesteld door het college van B en W Utrecht en wordt nu behandeld door de gemeenteraad. Het college wil dat het schoner wordt in Utrecht. Dit gebeurt niet alleen op het gebied van de vaart, maar ook door gebieden voor vervuilende auto’s af te sluiten met milieuzones en door bepaalde straten autovrij te maken. Alle grote en kleinere maatregelen helpen hierbij. Peter de Jonge, juridisch adviseur van Gemeente Utrecht, vertelt: “Het college vindt dit een van de mogelijkheden om het schoner te maken in Utrecht. Acht jaar geleden is berekend dat bootjes die op stroom varen geen groot verschil maken, maar het college heeft gezegd: alle beetjes helpen.” De CO2-uitstoot van de binnenvaart- en recreatievaartuigen in 2017 in heel Nederland is 190 miljoen kilogram. Dit getal zal volgend jaar niet veel kleiner zijn, want dit komt omdat het nieuwe beleid alleen geldt voor ongeveer tweehonderd bootjes. Hiervan zullen ook niet alle bootjes overgaan op stroom en blauwe diesel, dus zorgt dit ervoor dat de uitstoot CO2 niet aanzienlijk zal verminderen.

Het stimuleren van stroom of blauwe diesel gebeurt door de ligplaatskosten voor brandstofmotoren te verhogen en die van emissievrije boten stukken lager te maken. Voor benzinemotoren is de prijs nu 154,45 euro, volgend jaar zal dit 315 euro bedragen. Met deze verhoging wordt ook een groot deel van de laadpalen gefinancierd. In de jaren die daarop volgen zal de prijs alleen maar verder worden verhoogd. Hiermee hoopt de gemeente dat de botenhouders hun ligplaats opzeggen of overgaan op stroom of blauwe diesel.

Frank Nieuwesteeg, voorzitter van de Kleine Botenclub, vertelt: “De meeste uitstoot wordt veroorzaakt door passanten en niet door burgers met een ligplaatsvergunning.” Dit zorgt er ook voor dat niet iedereen blij is met deze verandering. Nieuwesteeg zegt ook: “Er is te weinig overleg geweest tussen de wethouder van de havendienst en de booteigenaren over de milieuproblematiek en de gevolgen van varen in Utrecht. Dit is totaal in tegenspraak met het advies van de regering om draagvlak en samenwerking te creëren voor een milieuagenda.” Het lijkt er dus op dat et het plan dat er nu ligt, de botenhouders het (nog) niet eens zijn.