Op 3 oktober 2018 laat de gemeente met trots weten dat de P-route voor fietsers sinds 2015 flink is uitgebreid en verbeterd. In mei 2015 heeft de gemeente het Actieplan Utrecht Fietst 2015-2020 opgesteld, dit plan is nu in volle gang. “Digitale borden langs de fietspaden in en om het centrum wijzen fietsers inmiddels naar zestien stallingen. De komende weken plaatsen we nog extra ‘gewone’ borden met bewegwijzering,” aldus de Gemeente Utrecht. De vraag is of de chaos van fietsparkeerplekken in de stad hierdoor ook minder wordt.

Met het actieplan wil de gemeente het fietsen in Utrecht makkelijker, veiliger en leuker te maken, om zo nog meer mensen op de fiets te krijgen. Door de blijvende groei van het aantal fietsers naar de binnenstad en stations zijn er meer parkeerplekken nodig. De bouw van nieuwe fietsenstallingen, waaronder de grootste van de wereld, wordt met dit beleid doorgezet en uitgebreid. Ook zet de gemeente in piektijden bewaakte Pop Up parkings voor fietsen neer op de drukste locaties.

Fietsen mogen, volgens vastgelegde artikelen uit 2011, geparkeerd worden in fietsrekken, -stallingen, -trommels, gemarkeerde parkeergebieden, op eigen terrein of op stoepen waar geen parkeerverbod is. Sommige fietsstallingen zijn gratis, maar andere, zoals fietsenstalling Stationsplein, moeten mensen na 24 uur één euro en 25 cent per dag betalen. Dat staat in de Algemene Voorwaarden van Dagstallen op de NS-site, dit bedrag is samen met de gemeente kortgesloten. De gemeente mag weesfietsen, fietswrakken en gevaarlijk of hinderlijk gestalde fietsen verwijderen. Het ophalen van je fiets kost twintig euro, dit meldt de gemeente op hun site.

Door de bouw van meerdere stallingen is er een toename van fietsparkeerplekken in Utrecht, maar de vraag is of er hierdoor ook minder fietsen verkeerd gestald staan in de stad. Recente cijfers over het aantal door de gemeente verwijderde fietsen zijn niet bekend. Ook het fietsendepot in Utrecht wil hier geen uitspraak overdoen. Op dit moment zijn er volgens de gemeente zestien fietsenstallingen in Utrecht, met in totaal plek voor zo’n 16 duizend fietsen. Hiervan zijn elf vaste stallingen en vijf zijn Pop Up Parkings. De gemiddelde bezetting van een stalling is sinds het actieplan toegenomen met vijftien procent volgens een evaluatieonderzoek van de gemeente. Zij deelt daarnaast op haar site dat in oktober 2018 de fietsenstalling Willemsviaduct, met negenhonderd plaatsen, is opgeheven. In Jaarbeurspleinstalling zijn er negenhonderd bijgekomen en bij station Overvecht komen er 442 extra plekken eind 2018.

De Fietsersbond heeft zich omtrent fietsparkeren niet stilgehouden. Op hun site laten ze hun standpunten weten. Ze zegt vóór het regelmatig ruimen van weesfietsen en wrakken te zijn, maar tegen het verwijderen van “verkeerd gestalde”, niet-hinderlijke fietsen. Daarnaast maakt de Fietsersbond zich hard voor voldoende en kwalitatief goede fietsparkeerplekken bij stations. De Fietsersbond wil in Utrecht zowel gratis als betaalde plekken aanbieden bij stations, waarbij de gratis plekken na twee dagen niet meer gratis zijn. Ook heeft zij expliciet aan de Tweede Kamer gevraagd om ook in de toekomst gratis parkeerplaatsen verplicht te stellen. Als laatst vindt zij dat parkeervoorzieningen moet voldoen aan de eisen van de Fietsparkeur.

De meningen van de Utrechters over fietsparkeren zijn verdeeld. Volgens de Utrecht Monitor is er een toename in de tevredenheid van Utrechters omtrent bewaakte en onbewaakte fietsenrekken en -stallingen. Maar is er gemiddeld wel een afname aan tevredenheid van een procent te zien omtrent fietsparkeerplekken. Op de, door de gemeente gelinkte, site WistUdata blijkt dat de tevredenheid per wijk verschilt. In slechts twee van de tien wijken is een toename te zien van tevredenheid in fietsparkeerplekken. De afname van tevredenheid is in Noordwest het grootst, het percentage ging in twee jaar van 46 naar 41 procent. De wijk met het hoogste percentage is in 2017 Vleuten-De Meern met 66 procent. De binnenstad scoort relatief het laagst met slechts dertig procent aan tevreden inwoners in 2017.