Veel oproer over de Nashville-verklaring

Ruim tweehonderd Nederlandse predikanten, voorgangers en prominenten uit de orthodox-protestantse kerk, hebben afgelopen weekend de Nashville-verklaring ondertekend. De verklaring stuitte onder de bevolking op veel weerstand. Er staat onder andere in dat het huwelijk door God alleen is bedoeld tussen één man en één vrouw. De Nederlandse media stonden direct bol van de artikelen over deze verklaring.

De Nashville-verklaring (Nashville Statement) is een document over het christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit dat oorspronkelijk in 2017 in de Verenigde Staten is opgesteld. De verklaring wil normen en waarden uit de Bijbel over seksualiteit en het belang van huwelijkstrouw duidelijk maken. In het document geven de opsteller onder andere aan tegen LGBT-seksualiteit, het homohuwelijk, seks voor of buiten het huwelijk en transgenderisme te zijn. Op 4 januari werd de Nederlandse versie gepresenteerd. Dit is een directe vertaling van het originele document.

De commotie ontstond vooral toen Kees van der Staaij, fractievoorzitter en boegbeeld van de SGP, afgelopen zondag 6 januari, de Nashville-verklaring ondertekende. “De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de bijbelse notities over het huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring”, verklaarde hij. Ook zijn partijgenoot Diederik van Dijk ondertekende de verklaring. De Nederlandse werkgroep achter de Nashville-verklaring maakt na afloop van de ondertekeningstermijn op hun website bekend wie de verklaring hebben gesteund. Het is niet bekend wanneer dat precies is.

De gemeente Utrecht heeft als reactie maandag 7 januari de regenboogvlag gehesen bij het stadskantoor. Het initiatief kwam van VVD-raadslid Queeny Rajkowski. GroenLinks wethouder Linda Voortman sloot zich direct aan bij de oproep van Rajkowski. Het stadsbestuur laat weten dat er in Utrecht ruimte is voor iedereen, ongeacht geaardheid of keuze voor geslacht. Amsterdam volgde dit voorbeeld al snel. Ook Jelle Hengeveld, raadslid van de lokale VVD partij in Amersfoort, vindt dat zijn ‘regenbooggemeente’  de vlag moet hijsen.

Tweet van Gemeente Utrecht over de Nashville-verklaring

Op dinsdag 8 januari was de storm nog niet gaan liggen en werd er nog veel geschreven over de Nashville-verklaring. Bijvoorbeeld een artikel in het AD, waarin voormalig predikant en docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Piet de Vries, aangeeft dat de kerken te vaak zwijgen, of het nu gaat om de nazi-ideologie of de genderideologie. Het faculteitsbestuur van de VU reageerde direct afwijzend en roept Piet de Vries op het matje.

Omdat de verklaring voor veel ophef in de Nederlandse samenleving heeft gezorgd, gaat het Openbaar Ministerie beoordelen of er strafbare uitspraken in de verklaring staan. Daarna besluit het OM of er ook echt een strafvervolging komt, en zo ja van wie? De opstellers van de verklaring of de ondertekenaars ervan. Het is niet bekend hoe lang het onderzoek gaat duren.