De meerderheid uitgaanders en horecaondernemers voelt zich veilig in de Utrechtse stad. Dat blijkt uit het Veiligheidsbelevingsonderzoek Veilig Uitgaan 2018. In dit onderzoek zijn zowel het uitgaanspubliek als horecaondernemers van nachthorecazaken bevraagd.

De gemeente Utrecht vindt het noodzakelijk dat mensen zich veilig voelen in Utrecht, waarbij zij veilig en gezellig uit kunnen gaan. Het centrum van Utrecht kent ongeveer 70 nachthorecazaken. Er zijn verschillende cafés, bars en clubs, dus er is voor iedereen wel een mogelijkheid om uit te gaan.

Gemeente, Politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Utrecht (brandweer) en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht zetten zich samen in om het uitgaansleven in Utrecht veilig en gezellig te houden. Daartoe ondertekenden zij in 2016 het Convenant Veilig Uitgaan 2016-2021. ‘’Het convenant Veilig Uitgaan heeft tot doel het uitgaansklimaat in de binnenstad van Utrecht veilig te houden en indien nodig te verbeteren. Overlast en geweld als gevolg van het uitgaansleven worden zoveel mogelijk voorkomen. Dit realiseren we door een gezamenlijke aanpak. Het uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de convenantpartners en de bereidheid om elkaar te ondersteunen waar dat bijdraagt aan de veiligheid van het uitgaansleven’’, aldus Convenant Veilig Uitgaan.

Uit het onderzoek zijn de onderstaande cijfers voortgekomen.

Uitgaanspubliek

85 procent voelt zich veilig op straat

93 procent voelt zich veilig in uitgaansgelegenheden

93 procent is zelden of nooit slachtoffer geweest van overlast of een delict

Horecaondernemers

96 procent had nooit of zelden schade door ernstig fysiek geweld

94 procent had geen schade door inbraak

97 procent had zelden (40 procent) of nooit (30 procent) onveilige situaties in de directe omgeving van het bedrijf

Het grootste deel van het uitgaanspubliek voelt zich veilig op straat. Bij deelnemers die aangeven zich wel (eens) onveilig te voelen in de binnenstad wordt aangegeven dat junks/zwervers/daklozen (45 procent) en dronken mensen (37 procent) de grootste veroorzakers hiervan zijn. Aan deelnemers is gevraagd of zij ideeën hebben om de veiligheid op straat tijdens het uitgaan te verbeteren. Hieruit kwam dat zij meer politie/toezicht (33 procent), meer cameratoezicht (16 procent) en meer verlichting (15 procent) willen. Om de veiligheid in de uitgaansgelegenheden te verbeteren kwam er naar voren dat er meer en betere beveiliging (23 procent) nodig is.

Dat de meesten mensen zich veilig voelen in het centrum van Utrecht tijdens het uitgaan kan deels verklaard worden doordat weinig deelnemers slachtoffer zijn geworden van overlast of een delict (93 procent). Ongeveer 1 op de 14 personen (7 procent) is hier soms of vaak slachtoffer van geweest.

De ontwikkeling van de veiligheid in het Utrechts uitgaansgebied is volgens de grootste hoeveelheid horecaondernemers (82 procent) de afgelopen 12 maanden gelijk gebleven. Horecaondernemers zeggen dat de meeste overlast gevende situaties dronken mensen (68 procent), een grote mond van bezoekers (59 procent) en overlast door zwervers, junks en/of dealers (51 procent) zijn. Het overgrote deel van de horecaondernemers geeft over het algemeen aan dat zij nooit of zelden schade hebben ondervonden volgens strafbare feiten zoals: ernstig fysiek geweld (96 procent) en inbraak (94 procent). Vernieling en diefstal komen vaker voor.

Uit het onderzoek komt naar voren dat zwervers, junks en/of dealers een veelgenoemde oorzaak zijn van overlast en gevoelens van onveiligheid. Dit komt zowel bij de horecaondernemers als bij het uitgaanspubliek duidelijk naar voren. Het is dus noodzakelijk om extra aandacht te geven aan deze groep zodat het veiligheidsgevoel kan worden verhoogd. Het verhogen van dit gevoel kan ook worden veroorzaakt als de overlast van dronkenschap wordt beperkt. Dit wordt door zowel uitgaanspubliek zelf als door horecaondernemers aangekaart als groot probleem voor onveiligheid, vernieling en overlast.