De Hells Angels Motorcycle Club Holland werd ontbonden en verboden op 29 mei door de rechtbank in Utrecht. De rechtbank heeft beoordeeld dat de organisatie een gevaar is voor de openbare orde, omdat er binnen de club een cultuur van wetteloosheid en geweld heerst. Nu is België bang dat het probleem verschuift en de leden naar België komen. De burgemeesters van Maasmechelen en Lanaken: "door deze beslissingen zullen de Hells Angels mogelijk naar onze contreien uitwijken". Hoogleraar criminologie Arjan Blokland sprak zich eerder uit over dit probleem en verwijst naar de professionele werkwijze van Scandinavische landen om onder andere de Hells Angels en rivaliserende motorclubs aan te pakken.

De Scandinavische landen Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Finland hebben een internationale samenwerking, om samen criminele activiteiten binnen de motorclubs aan te pakken. Er worden verschillende internationale projecten en organisaties opgezet voor het tegengaan van criminele activiteiten en de uitbreiding van de organisaties. Twee van de belangrijkste initiatieven zijn Europol’s Intelligence-gathering Project Monitor en de International Outlaw Motorcycle Gang Investogators Association. Alle Scandinavische landen zijn hierbij aangesloten om gezamenlijk de georganiseerde misdaad vanuit motorclubs terug te dringen.

 

Leden werving Hells Angels

De Hells Angels wordt gezien als één van de meest gestructureerde en hiërarchische motorclub tussen de motorclubs. Uit een studie van het Deense Ministerie van Justitie en de nationale politie komt naar voren dat de clubleden actief bezig zijn met het rekruteren van nieuwe leden. Bij het rekruteren wordt er gekeken naar sociaaleconomische achtergrond, scholing en familieomstandigheden van potentiële leden. Ook worden nieuwe leden gerekruteerd uit de eigen sociale kring. Daarnaast rapporteren de Noorse autoriteiten in 2010 dat de Hells Angels in Noorwegen vooral populair is bij jongeren die zijn opgegroeid op het platteland, waar minder verschillende etniciteiten te vinden zijn. Naast dat de Hells Angels gewelddadig zijn staan ze er namelijk ook om bekend racistisch te kunnen zijn. Jønke Nielsen een prominent woordvoerder binnen de Hells Angels publiceerde het Sjakal Manifesto, waarin anti-immigratie en racistische sentimenten naar voren komen. Hierin beschrijft hij de ‘Jackals‘ als mensen die hij veracht: ‘Jackals are found mainly among people of Arab origin, anything else would be wrong to say… Most Jackals are Muslims’.

 

Preventie en bestrijding van criminele activiteiten

In Noorwegen en Denemarken lopen ze al een stuk verder voor dan in Nederland bij de preventie en bestrijding van criminele activiteiten binnen de motorclubs.

In Noorwegen handhaven ze het local governance model om de criminele activiteiten van motorclubs te bestrijden. Dit model is gericht op een samenwerking tussen de lokale en nationale autoriteiten. Hieronder vallen onder andere lokale bedrijven, scholen, socialezekerheidsinstellingen, kinderopvangcentra, brandweerbrigades,  lokale politie, de belastingdienst en voertuigregistratie kantoren. Door deze samenwerking kan de Noorse overheid harder optreden. Een voorbeeld hiervan: in eerste instantie is het niet illegaal jasjes te dragen met de symbolen van de motorclubs. Wel kan de Noorse overheid particuliere instanties (bijv. bar, restaurant, winkel etc.) de toegang aan mensen met zo’n jasje laten verbieden. Als een bar samenwerking met de politie tegengaat kan deze vervolgens zijn drankvergunning kwijtraken. Het local governance model stelt namelijk dat de politie en andere autoriteiten samen moeten werken voor het bereiken van een gezamenlijk doel.

In Denemarken werken ze met het Al Capone model. Deze is vooral gericht op financiële fraude, belastingontduiking en misbruik van het socialezekerheidsstelsel. Door dichte samenwerking tussen de politie en de belastingdienst proberen ze de clubleden individueel in de gaten te houden, waardoor er zo min mogelijk zwart geld bij de motorclubs binnen kan komen. Daarnaast heeft Denemarken in 2014 zijn wetten veranderd, waardoor ze hogere straffen kunnen geven bij onder andere illegaal wapenbezit en andere gang gerelateerde activiteiten, deze wetswijzigingen worden in Denemarken: ‘A solid grip on gangs‘ genoemd. Daarnaast handhaven ze de nieuwe ‘zone prohibition‘ wet. Deze kan worden toegepast na een geweldsdelict. Dit houdt het volgende in: wanneer de rechter dit oplegt, kan een clublid niet terugkeren naar de plaats waar het conflict weer verder aangewakkerd kan worden, om meer geweld te voorkomen.

 

Exit

Nu lopen de Scandinavische landen niet alleen voor op hun preventie en bestrijdingsmiddelen met betrekking tot de motorclubs, maar ook hebben ze Exit programs. Wat inhoudt dat ze verschillende vormen van overheidssteun bieden aan leden die uit de club willen stappen. Hierbij is er onder andere een samenwerking tussen de lokale overheid, gevangenissen, openbaar aanklagers en de belastingdienst. Voor leden die uit de club willen stappen en alle sociale banden met de club willen verbreken en bang zijn voor represailles wordt er eventueel politiebescherming aangeboden. Ook wordt er geholpen bij het verkrijgen van een nieuwe woning, arbeidsintegratie, educatie en het afkicken bij drugs- alcoholverslaving. Deze programma’s worden niet alleen door de overheid gefinancierd, maar ook door ex-leden die de huidige leden willen helpen weg te komen uit hun situatie.

Om terug te gaan naar het begin van het artikel: is de zorg van de Belgische burgemeesters gegrond? En zo ja, wat kan hier tegen worden gedaan? Zullen de leden naar België gaan, nu ze in Nederland niet meer welkom zijn, of gaan ze een nieuwe club oprichten? Dit zijn ontwikkelingen die van tevoren niet met honderd procent zekerheid voorspelt kunnen worden, wel kunnen Nederland en België het de goede richting in sturen. Als Nederland en België en omringende landen een voorbeeld nemen aan het samenwerkingsverband onder de Scandinavische landen kan er heel veel bereikt worden. Het verbod op de motorclub Hells Angels Nederland is weliswaar een grote overwinning voor het Openbaar Ministerie, maar om het probleem niet te verschuiven en ook daadwerkelijk op te lossen zouden Nederland en buurlanden kunnen beginnen met een voorbeeld te nemen aan de Scandinavische buurlanden.