Bewoners en bezoekers van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat zijn het oneens of deze straten na de herinrichting klinker of asfaltwegen moet hebben. Dit bleek ook gister tijdens de vergadering van de Wijkraad Binnenstad afgelopen woensdag. De raad besprak onder andere een verzoek van Leefbare Breedstraat hierover. Deze zien graag klinkers om de historische sfeer te behouden, maar de wijkraad vindt dat er andere mogelijkheden zijn.

De lange tafels in de Regentenzaal zijn dunbevolkt als voorzitter Bas Savenije de vergadering van de Wijkraad Binnenstad opent. Dit doet hij door zich als eerst te verontschuldigen voor de velen afwezigen. De meeste zouden geveld zijn door gezondheidsklachten. De vier mensen in de tribune lijken hier onverschillig voor, aangezien deze hier alleen zijn om over hun eigen voorstellen te praten.

Begin dit jaar kondigde de gemeente aan de in elkaar over lopende straten op de schop te nemen. Het hoofddoel van de gemeente is om het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast wil de gemeente meer ruimte voor voetgangers en fietsers: de auto is er voortaan te gast. De gemeente wil met de herinrichting de leefbaarheid vergroten en deze ook aantrekkelijker te maken voor bezoekers van het centrum.

Zo’n herinrichting brengt allerlei veranderingen met zich mee. Een discussiepunt is of de straat na de herinrichting klinkers of asfalt moet hebben. De wijkraad ontving van inwoners van de Breedstraat, die zich al eerder verzameld hadden onder de naam Leefbare Breedstraat, een verzoek om te overwegen om klinkers aan te raden voor de herinrichting van het gebied. De brief leest ‘Wij zouden graag klinkers in de straten zien omdat dit beter bij het historisch uiterlijk van de binnenstad past in tegenstelling tot het alternatief, asfalt.’

Voorzitter Bas Savanije leest het advies op en geeft hierna zelf een reactie op het voorstel. ‘Klinkers zijn niet de enige maatregel om de historische stijl te behouden. Dit kan bijvoorbeeld ook gebeuren doormiddel van historische verlichting. Dit is een groep mensen die daar niet woont en wij weten dat de meningen in de straat ook erg verdeeld zijn over de klinkers.’’ De rest van de leden stemmen in met zijn uitspraak. Hierna wordt aangekondigd dat het officiële advies over dit onderwerp later deze maand zal worden gegeven.

Onder de bewoners van de straten verschillen de meningen over of er asfalt of klinkers moeten komen. Maar ook onder de bezoekers en mensen die hier werkzaam zijn heerst verdeeldheid. Tessa Heerschop is werkzaam in de Voorstraat. Zij zegt dat zij het liefst asfalt ziet. ‘In de winter met al het ijzel worden klinkers spekglad en ook maakt het meer lawaai dan asfalt, het is daardoor gewoon niet praktisch.’ Oud-bewoner van de Voorstraat Rob Boerenboom is het hier niet mee eens. ‘Mijn familie heeft hier 80 jaar gewoond, asfalt past niet in de straat. De Voorstraat lijkt sinds de laatste jaren steeds meer op de Twijnstraat. Er zijn leuke kleine winkeltjes in plaats van grote bedrijven. Daarom zou ik om die sfeer te behouden graag klinkers zien.’

Ook de gemeente is op de hoogte van de tweestrijd, mede door de vele bijeenkomsten die zij met inwoners hebben gehad. Voor nu staat in het plan dat de straten rood asfalt zullen krijgen. Tot 28 januari kan er online nog gereageerd worden op het huidige concept van de herinrichting. Mochten er genoeg klachten zijn dan zou het plan nog aangepast kunnen worden. Alle reacties worden in ieder geval meegenomen en het college van Burgemeester en wethouders maakt uiteindelijk het definitieve besluit.