Studenten met een beperking of een chronische ziekte ontvangen vanaf nu bijna 100 euro meer studietoeslag. De gemeente Utrecht biedt met deze verhoging extra steun aan deze studenten om een opleiding te volgen en af te maken. GroenLinks, die in Utrecht dit onderwerp aankaartte, is blij met de verhoging van de toeslag. ‘Het is belangrijk dat iedereen kan studeren, onafhankelijk van of je een beperking hebt of geen geld.’

Door de nieuwe verhoging wordt de financiële drempel om te gaan studeren verlaagd. Deze studenten werken minder vaak naast een studie en hebben hogere studiekosten, dit kan zijn omdat zij vaker studievertraging oplopen. Mede dankzij de partij van GroenLinks is er vanaf nu een hoger bedrag beschikbaar voor studenten met een beperking. Raadslid Julia Kleinrensink van de partij GroenLinks is blij met de verdubbeling van de studietoeslag.

Welke kosten moet deze studietoeslag bedekken?

‘’De studietoeslag is bedoeld voor studenten met een beperking. Het is daarom lastig voor hen om een baantje te zoeken om extra te werken. Om dat te compenseren is er een studietoeslag, zodat het voor iedereen mogelijk is om te studeren. De toeslag is vooral om de arbeidskosten te compenseren, het idee dat je wil werken naast je studie, maar dit fysiek niet kan. Op het moment dat je een beperking hebt zijn er een hoop dingen die duur uitvallen en je kunt ook minder makkelijk werken. ‘’

Op het moment dat je een beperking hebt zijn er een hoop dingen die duur uitvallen

Waarom krijgen deze studenten een verdubbeling van hun studietoeslag?

‘’In Utrecht is de studietoeslag redelijk laag en als GroenLinks vinden wij het belangrijk dat er een goede regeling is die mensen toekomt, waar nodig is. Daarnaast heb je in deze stad vaak hoge kosten, zoals de hoge huurprijzen. Daarom vonden wij het terecht om de toeslag hoger te maken. Hiervoor is geld gereserveerd in het coalitieakkoord, dus we hadden dit al opgenomen in de begroting. De studenten krijgen nu een studietoeslag van 200 euro.’’

Heeft de verdubbeling van de toeslag te maken met de oproep van CNV Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) van vorig jaar?

‘’GroenLinks had al vragen gesteld voordat CNV en LSVb aandacht vroegen voor dit probleem. Een voorganger van mij in de raad was er al mee bezig geweest, maar de extra aandacht heeft geholpen om het op het netvlies te houden. Nu heeft het een plek gekregen in het coalitieakkoord.’’

Sorry het potje is op en je krijgt het niet meer

Voor hoeveel studenten hebben jullie extra studietoeslag? Is er een limiet van aantal studenten?

‘’In principe is het zo dat elke student die er aanspraak opmaakt de toeslag krijgt. We zeggen niet wanneer het geld op is: ‘Sorry het potje is op en je krijgt het niet meer.’ Maar er is natuurlijk wel over nagedacht hoeveel studenten er gebruik van kunnen maken. Op het moment wordt het nog relatief weinig gebruikt. We zouden zien dat er meer mensen gebruik van maken.’’

Zijn er geen andere mogelijkheden voor deze studenten met een beperking? Zoals extra hulp of meer ruimte om te studeren?

‘’Jazeker, ik denk als je een beperking hebt dat daar ook goed over nagedacht moet worden. En met name op scholen en de Universiteit, zoals extra tijd bij een toets, zorgen dat gebouwen extra toegankelijk zijn en extra begeleiding bieden. Al die andere dingen zijn ook belangrijk om te doen, maar vanuit de gemeente zit je minder op het onderwijs en heb je er ook iets minder op te zeggen.’’

De toegang tot de regeling is eenvoudiger gemaakt, hoe ziet deze regeling eruit? 

Je moet als persoon er al mee dealen dat je beperkt bent

‘’We kregen een evaluatie van deze regeling en daaruit bleek dat het soms lastig is om aan te tonen dat je een beperking hebt. Nu is het zo dat wanneer je een beperking hebt, je dat op heel veel plekken telkens moet bewijzen. En de gemeente ging dat ook nog eens een keer doen. Dus dat vonden wij vreemd, je krijgt er een soort van een dagtaak aan om jezelf te bewijzen dat je een beperking hebt. Je moet als persoon er al mee dealen dat je beperkt bent. Dus wat wij hebben gevraagd van GroenLinks of er gekeken kan worden om die medische toets die nodig is, om die zo simpel mogelijk te maken. Er zijn twee opties: als er nog een medische toets gedaan moet worden, betaalt de gemeente het en als je al een keer een medische toets hebt gedaan, dan mag je die ook gebruiken. Dat moet je dan wel zelf doen, vanuit privacy oogpunt. Het is niet dat de gemeente dat zomaar van je kan vragen. Maar de gemeente kan die wel goedkeuren. Dus als jij al van zorgprofessional of van een arts een verklaring hebt gekregen, dan mag je die gewoon nu inzetten.’’

Wat is het verschil met de regeling daarvoor?

‘’Toentertijd moest het een verklaring zijn van het UWV en anders moest je het door de gemeente laten testen. Dat was ingewikkelder en nu wordt er gezegd dat alle zorgprofessionals mogen. Er is ook al geld gereserveerd voor later, om verder stapsgewijs te verhogen. Alleen dat geld is voor nu niet direct beschikbaar, dus we hebben gezegd dat we in ieder geval de stap maken om de studietoeslag zo snel mogelijk te verhogen.’’

Hoe onderzoeken jullie dat studenten deze studietoeslag niet misbruiken?

‘’Ik denk dat die kans niet zo groot is, je moet kunnen aantonen dat je een beperking hebt. Je moet al een medische toets hebben van een professional en je kan dus niet alleen aanklikken dat je beperkt bent. Dus ik zie dit niet snel gebeuren.’’

Wat hopen jullie te bereiken met deze studietoeslag?

‘’Het is belangrijk dat iedereen kan studeren en dat het niet onafhankelijk is van, of je een beperking hebt of dat je het geld er niet voor hebt. Op deze manier zorg je er dus ook voor dat het makkelijker wordt en dat iedereen kan studeren. En daarmee creëer je gelijke kansen.’’