UTRECHT – Het vervoer in en omstreeks Utrecht heeft last van enorme overbelasting. Hiermee komt de bereikbaarheid van de Domstad onder druk te liggen. Dit blijkt uit de Nationale Markt en CapaciteitsAnalyse (NMCA) die op 1 mei 2017 door het Rijk is gepresenteerd.

Eens in de vier jaar wordt de NMCA uitgevoerd om het nieuwe kabinet te helpen het mobiliteitsbeleid vorm te geven. Uit dit onderzoek blijkt dat in Utrecht alle vormen van vervoer kampen met hevige drukte. De drukte in Utrecht is ook een nationaal probleem, want Utrecht geldt vanwege de ligging als een draaischijf en knooppunt voor het landelijke vervoer.

De regio Utrecht zelf is van mening dat het Rijk middels een bereikbaarheidsprogramma Utrecht leefbaar en bereikbaar moet houden, om ook de ontwikkeling van het Utrecht Science Park niet te blokkeren. Volgens de regio dient Utrecht bovenaan te staan bij de toekomstige infrastructurele plannen van het aankomende kabinet.

Volgens de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk is Utrecht de snelst groeiende stad van Nederland. Volgens haar zijn onder andere de sterke groei van woningen in de Merwedekanaalzone en de werkplekken op het USP verantwoordelijk voor de knelpunten. ‘’NMCA bevestigt het beeld dat wij hebben. Niet voor niets zijn we al tijden als regio met het Rijk in gesprek”, laat van Hooijdonk weten.

”Wij stellen voor om lopen en fietsen op 1 te zetten. Nu zijn 70% van de auto’s in Utrecht voor korte routes die ook met de fiets te doen zijn’’, zegt Nienhuis. ‘’We zijn nu bezig met een verdere analyse. Die zal de basis vormen om vast te stellen welk pakket aan maatregelen nodig zijn om de regio bereikbaar en leefbaar te houden.’’

Het Utrecht Science Park staat bovenaan de lijst van vervoersknelpunten. Naar verwachting zullen er in 2020 maar liefst 110.000 mensen per dag hierheen reizen ten opzichte van de 70.000 die nu dagelijks het Science Park bezoeken. Uit het NMCA blijkt dat er geïnvesteerd zal moeten worden in de infrastructuur van het USP.