Veiligheid is al sinds we ons kunnen heugen een zeer complexe term. Als het om veiligheid gaat rijst al gauw een vraag als: Wanneer is een wijk nou veilig? Vaak wordt deze vraag door middel van cijfers en feiten beantwoord, terwijl ook het veiligheidsgevoel een belangrijke rol speelt. Redacteur Sebas vroeg Imke Arts (bewoner van de wijk Tuindorp, Utrecht-Oost) naar hoe zij de veiligheid in haar wijk ervaart.