Het volksbuurtmuseum van Utrecht heeft in het jaar 2019 meer bezoekers dan ooit getrokken. Verslaggeefster June Versluis sprak met de directrice van het museum, Lysette Jansen, over het succes van het afgelopen jaar