Utrecht wil middeninkomens voorrang geven op nieuwbouwwoningen in het zogenaamde middenhuursegment. Dit moet ervoor zorgen dat deze groep makkelijker een woning vindt en ook sneller doorstroomt vanuit de sociale huur.

Om de doorstroming binnen de sociale huur te bevorderen wil het college verder dat woningzoekenden 75 procent van hun inschrijftijd behouden na het accepteren van een woning, in combinatie met steviger inzetten op loting. Dit maakt de stap naar een volgende woning makkelijker. Ook wordt de voorrangsregeling voor bewoners die naar een kleinere woning willen verhuizen versoepeld. De voorstellen staan in de nieuwe huisvestingsverordening die het college deze week naar de gemeenteraad stuurde.

Nieuwbouwwoningen in de midden huur worden toegevoegd aan de huisvestingsverordening omdat huishoudens met een middeninkomen nu tussen wal en schip vallen. Dit betekent dat ze niet in aanmerking komen voor sociale huur, maar ook niet voor een koopwoning. Daarnaast is de doorstroming binnen en uit de sociale huur laag.

De regeling geldt voor nieuwbouwwoningen die vanaf 1 januari 2020 worden opgeleverd. Voor de inkomensgrenzen komen nadere regels voor mensen die meer verdienen, maar voor wie het besteedbaar inkomen sterk afwijkt door bijvoorbeeld schulden, hoge kosten voor kinderopvang en alimentatie. Zij kunnen daardoor alsnog een beroep doen op de voorrangsregeling midden huur. De uitwerking en uitvoering van de regeling gaat in overleg met de verhuurders en de hypotheek verleners.

In 2017 is er al een voorrangsregeling ingesteld maar die gold alleen voor bewoners van 55 jaar en ouder, maar zou nu voor iedereen gaan gelden.

Wethouder Kees Diepeveenhad het volgende over het voorstel te zeggen:

“Met deze huisvestingsverordening hopen we de schaarste eerlijker te verdelen”, “Utrecht wil kwaliteit van wonen bieden voor iedereen, zowel bestaande als nieuwe inwoners. Daarbij vinden we het belangrijk dat woningtypen en prijssegmenten evenwichtig over de stad zijn verdeeld, zodat in elke wijk ruimte is voor verschillende doelgroepen. Dit moet voor meer beweging zorgen op de woningmarkt.” – Aldus Kees Diepeveen.