Het onderzoek naar de restauratie van de Domtoren in Utrecht is in september 2017 van start gegaan en is momenteel in volle gang. Het onderzoek is gestart in opdracht van de gemeente Utrecht. De stijgers van het bovenste gedeelte van de Domtoren zijn inmiddels volledig opgebouwd en daarmee is het eerste deel van het restauratie onderzoek afgerond.

Het grootste gedeelte van het restauratieonderzoek vindt plaats in het bovenste gedeelte van de Domtoren, tussen de 70 en 95 meter hoog. De bouw van de stijgers, die zijn opgebouwd om het restauratieonderzoek uit te kunnen voeren, is afgelopen week afgerond. Daarmee loopt de vordering van het onderzoek goed op schema, verwacht werd dat de steigers eind november gereed zouden zijn voor gebruik.

De stijgers zijn opgebouwd door de LSB-groep. De LSB-Groep is gespecialiseerd in steigerbouw en heeft al eerder een soort gelijk project uitgevoerd bij de Sint Janskerk in Maastricht. Volgens de directeur van de LSB-Groep was de bouw van de steigers een uitdagende klus voor het bedrijf. Zij hebben daarom ook van tevoren goed uitgedacht hoe de bouw het beste aangepakt kon worden.  ‘’Het was een enerverende klus’’, aldus Maurice Avesaath, directeur van de LSB-Groep.

De onderste twee delen van de toren, de eerste zeventig meter, worden sinds september al geïnspecteerd. De inspectie wordt uitgevoerd door Erik Jan Brans, restauratieadviseur bij Rothuizen architecten. Rothuizen architecten voert het volledige restauratieonderzoek naar de Domtoren uit. De inspectie van de onderste twee delen van de toren kan worden gedaan vanuit een hijskraan. De uitvoering van het onderzoek vindt plaats onder toezicht van de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Wat de restauratie uiteindelijk gaat kosten is nog niet bekend. Volgens wethouder Paulus Jansen gaat het om veel geld. Echter, de wethouder twijfelt niet of het geld er gaat komen. ‘’Iedereen vindt de Dom belangrijk’’, aldus de wethouder. Jansen verwacht dan ook niet dat hierover discussie ontstaat in de raad. Zowel door het Rijk als door de provincie is er al vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor de restauratie.    Dit heeft Jet Bussemaker eind 2016 al bekend gemaakt. Naar verwachting komt in het eerste kwartaal van 2018 meer informatie omtrent de kosten van de restauratie. De geschatte kosten worden bekend gemaakt in het eerste restauratieplan van restauratieadviseur Brans.

Verwacht wordt dat het restauratieonderzoek het eerste half jaar van 2018 afgerond zal worden. De daadwerkelijke restauratie gaat naar verwachting ook per 2018 van start.

Er hebben door de eeuwen heen al meerdere restauraties plaatsgevonden. De eerste restauratie vond plaats tussen 1519 en 1525. Na het rampjaar in 1672 en de storm in 1974 had de kerk niet voldoende geld om het gebouw in dagelijks onderhoud te voorzien. Rond 1833 stond de toren op instorten door het verval wat er door de jaren heen heeft plaatsgevonden. Van 1901 tot 1932 werd de toren grondig restaureert. In 1975 is er voor het laatst grondig restaureert.

Jaarlijks wordt de Domtoren in Utrecht geïnspecteerd door de Monumentenwacht. In 2015 kwam het verzoek, vanuit de gemeente Utrecht, om de Domtoren beter te onderzoeken. De Monumentenwacht heeft gesteld dat de onderhoudstoestand van de Domtoren matig is en daarom vindt nu een uitgebreid restauratie onderzoek plaats.

Tijdens het restauratieonderzoek en de daadwerkelijke restauratie blijft de Domtoren gewoon open. Alle 465 treden van de ruim 112 meter hoge Domtoren blijven dus toegankelijk voor de bezoekers.