‘Samen met onze gasten en partners maken wij het verschil door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans te geven. We leiden ze in onze horecabedrijven, bedrijfs- en partycatering op tot horecaprofessionals met een diploma. En helpen ze daarna zoveel mogelijk verder op weg naar een baan.’. Dit is waar Colour Kitchen voor staat maar ze gaan binnenkort failliet. De gemeente vindt dit zeer spijtig omdat Colour Kitchen een goede maatschappelijke impact zou hebben. Het zou een verlies voor de stad zijn volgens de wethouder. Gister werd er tijdens het vragenuur vragen gesteld over de zaken rondom het faillissement van Colour Kitchen.

Voorzitter Queeny-Aimée Rajkowski opent het vragenuur gelijk met de vragen die de D66 en GroenLinks hebben over het faillissement van Colour Kitchen Utrecht. De voorzitter geeft het woord aan Anne-Marijke Podt van D66 die ook namens het GroenLinks de vragen zal stellen.

Podt (D66) begint met het schetsen van de situatie en attendeert de raad erop over hoe essentieel Colour Kitchen zou zijn voor de maatschappij: ‘Afgelopen week werd duidelijk dat de Colour Kitchen Failliet is. De colour Kitchen is een belangrijke partner van de gemeente in het begeleiden van hen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook was het de bedoeling dat de Colour Kitchen in de nabije toekomst zou samen werken met taalwerktrajecten voor Utrechtse statushouders.’. Verder geeft Podt aan dat de D66 en het GroenLinks het faillissement van de Colour Kitchen heel naar vinden. Vervolgens stelt Podt de volgende vragen aan de wethouder over het faillissement van de Colour Kitchen:

  1. Wat valt er nu te zeggen over de situatie rondom het faillissement van de Colour Kitchen en een eventuele doorstart?
  2. Wat zijn de gevolgen van het faillissement van de Utrechters die op dit moment in een opleidingstraject zitten en hoeveel mensen betreft dit?
  3. Wat zijn de gevolgen voor de geplande taalwerktrajecten voor de Utrechtse statushouders?
  4. Welke stappen onderneemt de wethouder om de mensen die in bestaande trajecten zitten zoveel mogelijk te ondersteunen om de taalwerktrajecten door te laten gaan?

Raadslid Podt stelt vier duidelijke vragen waar de wethouder hoogstwaarschijnlijk niet in detail op kan antwoorden aangezien de Colour Kitchen niet gekoppeld staat aan de gemeente. Er bestaat slechts een samenwerking. Wethouder Linda Voortman loopt naar wat men het spreekgestoelte noemt om de vragen te beantwoorden: ‘Wat er op dit moment te zeggen valt over de situatie is dat de Colour Kitchen failliet is maar de restaurants vallen onder franchisen. Deze zijn nog open en staan ook los van het faillissement. Ook kan ik vertellen dat de curator mij heeft laten weten dat de activiteiten van Colour Kitchen de komende vier weken nog door zullen gaan en er zal aangestuurd worden op een doorstart of overnamen. Momenteel zitten er vijfentwintig mensen in het Colour Kitchen traject en er zal alles aan gedaan worden om deze vijfentwintig mensen nog te kunnen diplomeren. Wat betreft de geplande taalwerktrajecten kan vertellen dat die als het ware “on hold” staan voor een doorstart of overnamen.’. Ook geeft de wethouder aan in nauw contact te staan met de Colour Kitchen.

Om af te sluiten geeft de wethouder aan dat haar eigen antwoorden als ‘onbevredigend’ gezien kunnen worden. Zij belooft de raad bij meer informatie dan ook in te lichten.