UTRECHT – Tijdens Dodenherdenking legt het Bestuur van de Utrechtse vrouwelijke studentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. om twaalf uur ’s middags een krans bij Kindjeshaven op de Prins Hendriklaan 4. “Wij mogen het buitengewone optreden van Trui van Lier nooit vergeten, daarom staan wij hier elk jaar bij stil”, aldus Valérie Helmig, abactis U.V.S.V./N.V.V.S.U.

Op 4 mei 2010 is de plaquette die herinnert aan Kindjeshaven onthuld. De kranslegging hierbij is een jaarlijks terugkerende traditie binnen de studentenvereniging. Het is een eerbetoon aan Trui van Lier, praeses van U.V.S.V. in het jaar 1937-1938. Zij onderbrak aan het begin van de Tweede Wereldoorlog haar studie om aan de Prins Hendriklaan in een leegstaand winkelpand ‘Kindjeshaven’ op te richten. “Wij hechten heel veel waarde aan Dodenherdenking en vooral ook aan de herdenking bij Kindjeshaven”, vertelt Helmig. “De kranslegging is openbaar en voor iedereen te bezoeken.”

Kindjeshaven diende als een opvangcentrum dat officieel dienstdeed als kindercrèche, maar waar gedurende de oorlog veel Joodse kinderen werden ondergebracht. Het fungeerde als doorgangshuis van waaruit de kinderen na kortere of langere tijd – al dan niet voorzien van ‘officiële papieren’ – naar permanente onderduikadressen werden gebracht. “Er is zoveel gebeurd in Kindjeshaven en dat voel je ook als je daar staat”, zegt Helmig.

Ruim 150 Joodse kinderen zijn door Kindjeshaven uit handen van de bezetters gebleven.