D66, VVD en PvdA roepen de gemeenteraad op om meer te doen tegen de dalende vaccinatiegraad. Net als in de rest van Nederland neemt in Utrecht het aantal kinderen dat wordt ingeënt af. De drie partijen pleiten voor een ‘vaccinatiealliantie om het tij te keren’.

Deze alliantie zou bestaan uit de verschillende professionals die met ouders in contact staan.
PvdA-raadslid Hester Assen: ‘Daarbij moet je denken aan de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, verloskundige, kraamhulp en huisarts.’ Wanneer zij meer en beter gaan samenwerken, kunnen we de dalende trend stoppen, zeggen de politici. ‘Wat ons betreft is de norm dat alle ouders hun kinderen laten vaccineren’, zo zegt VVD-raadslid Dimitri Gilissen.

Een beter voorlichting zou daaraan kunnen bijdragen. Er wordt gepleit om ouders, die hun kind niet laten vaccineren, op te roepen voor een gesprek bij de huisarts. Ook een campagne over de noodzaak van vaccineren, zou kunnen helpen. Daarbij moeten foto’s worden gebruikt van de ziekte waartegen de inenting dient. Volgens de drie partijen bereikt dat het gewenste effect, in tegenstelling tot een foto van een kind dat een prikje krijgt.