Wat doet ons koopgedrag met het klimaat?

Het bedrijf Co2 OK, met oprichter Milo de Vries gaf op 16 januari in De Planeet Utrecht een lezing met als titel: Wat doet ons koopgedrag met het klimaat? De lezing wordt gegeven met de hulp van twee gastsprekers.

De introductie wordt gegeven door Jos van Nieuwburg, hij is de mede-eigenaar van Co2 OK. Hij vertelt waarom deze lezing gehouden wordt en hoe hij bij het bedrijf is gekomen. Hij kondigt de eerste spreker aan, Leo Meyer.

Leo Meyer  is een klimaatexpert en gaat het vooral hebben over de achtergrond en urgentie van klimaatverandering. Sinds 1950 gaat de wereldtemperatuur gestaag omhoog. De temperatuurstijging leidt tot meer extreem weer. Bijvoorbeeld hittegolven en droogte die leiden tot bosbranden, extreme neerslag die zorgt voor grote overstromingen en zwaardere orkanen die zorgen voor enorme verwoesting. Dit is nu al te merken, afgelopen jaar zijn er talloze natuurrampen langsgekomen in het nieuws. Temperatuurstijging leidt ook tot voedsel en watertekorten door droogtes en hitte, in voornamelijk de tropen, Afrika en Azië. Natuurlijk wordt ook de biodiversiteit ernstig bedreigd. De verbleking van koraal is nu al in volle gang. Als de aarde 1,5-2,5 opwarmt worden 20-30% van de diersoorten bedreigd met uitsterven.

Ook Nederland komt in de toekomst voor veel uitdagingen te staan; de stijgende zeespiegel, bodemdaling, meer droogtes in de zomer etcetera. De zeespiegelstijging gaat met millimeters per jaar maar dat proces is versneld met 4,5 mm per jaar. Door de opwarming wordt het water warmer, warm water zet uit, de gletsjers smelten dus het zeeniveau stijgt. Hieronder zie je een foto van Nederland en Vlaanderen bij een zeespiegelstijging van 20 meter. Dit risico bestaat na enkele eeuwen voor Nederland.

De natuur kan simpelweg de snelle opwarming van de aarde niet bijbenen. Maar hoe komen we van de Co2 uitstoot af? Daar zijn wel een aantal antwoorden op te geven zoals het gebruiken van biobrandstoffen, zonne- wind en kernenergie.

De tweede spreker is Piet Keizer, hij is gedragseconoom. Hij praat meer over de economische kant en de consumptie, die ook voor veel Co2 uitstoot zorgt. Mensen hebben een gebrekkige zelfbeheersing, we worden steeds weer verleid tot nieuwe aankopen, we raken verslaafd aan bepaalde goederen. “Wie niet consumeert die leeft niet.” Het consumeren is tenslotte ook erg gunstig voor onze maatschappij. Meer consumptie leidt tot meer productie, wat zorgt voor meer banen en hogere lonen. Er heerst ook een zogenoemde struisvogelpolitiek. Weg met ongemakkelijke waarheden over ons gedrag. Het is een probleem ontwijkende handelswijze. Hierbij horen verschillende uitspraken zoals: “Het is een overheidstaak”, “We consumeren helemaal niet zoveel”.  De vraag is: Hoe kom je uit je consumptie bubbel? De materialistische levensstijl komt voort uit angst, succes creëert verslaving, veel consumptie is sociaal gemotiveerd. Veel personen voelen zich te weinig aangesproken als een verantwoordelijk persoon voor de Co2 uitstoot. Wat Piet adviseert is om een positieve strategie te gebruiken. Elk persoon doet ertoe, dus jij ook. Het effect van ons persoonlijke handelen lijkt klein, maar het kan goed zichtbaar worden gemaakt.

Wie niet consumeert die leeft niet

Na de twee sprekers is Milo de Vries aan de beurt om een praatje te houden. Hij praat over het ontstaan van het bedrijf en wat het doel is. Het doel van Co2 OK is om iedereen in staat te stellen zijn online aankopen klimaatneutraal te doen, hierbij is Co2-compensatie een uitkomst. Co2-compensatie betekent dat de uitstoot van evenveel broeikasgas wordt voorkomen als dat er vrijkomt bij het produceren van een product. Tegelijkertijd willen ze ervoor zorgen dat de levensstandaard van mensen in derdewereldlanden wordt verhoogd. Een win-winsituatie dus. Om dit te verwezenlijken hebben ze bedacht, dat je ervoor kan kiezen om je aankoop “Co2 OK” te maken met een extra knop in de webshop. Je betaalt een klein bedrag extra bij je online aankoop. Co2 OK berekent de bij de productie en transport vrijgekomen broeikassen van je aankoop. Dit rekenen ze om naar de vergelijkbare hoeveelheid Co2. Met het extra betaalde bedrag worden duurzame energie of Co2-uitstoot verminderende projecten gefinancierd. Die besparing komt overeen met de uitstoot van je aankoop, dus je aankoop heeft geen klimaatimpact meer.

Er zijn nu al tal van verschillende webshops die gebruik maken van deze knop. Het einddoel van Co2 OK is om fabrikanten in de goede richting te bewegen en consumenten te sturen naar betere producten.