Zes november is het weer zover en gaan de leraren staken voor het lerarentekort, juf Roos van groep 8 doet volop mee.
Het CBS heeft een onderzoek uitgebracht waaruit blijkt dat het aantal meesters enorm is gedaald de afgelopen jaren en de Algemene Onderwijs Bond(AOB) is in vol overleg over een nieuw CAO voor docenten in het basisonderwijs.
Roos vertelt hoe zij het lerarentekort meemaakt in de praktijk, wat is het daadwerkelijke effect van de scheve arbeidsmarkt?