Werkloosheid komt steeds meer voor onder studenten, ook Rosalinde krijgt er binnenkort mee te maken. Rosalinde loopt stage waarvan ze ook stagevergoeding krijgt, over een maand loopt deze stage af. Hoe pakt Rosalinde het aan als ze geen inkomen meer heeft vanuit haar stage? En hoe zal dit haar uitgaven beïnvloeden? Verslaggeefster June zoekt het uit.