Who’s in control? is een fototentoonstelling waarin het werk van verschillende (inter)nationale fotografen gepresenteerd wordt. Zij proberen de onzichtbare revoluties van vandaag de dag te laten zien en proberen een antwoord te geven op de vraag: Who’s in control?

Ons leven wordt steeds meer gestuurd door krachten waar we geen invloed op kunnen uitoefenen, omdat we ze niet kunnen zien of omdat ze niet tastbaar zijn. Zoals de algoritmen die ons online- én offlineleven op allerlei manieren sturen, zonder dat we precies weten hoe. Juist in de media en de wetenschap, waar voorheen ons wereldbeeld werd onderzocht en gevormd, staan onder grote druk. Nut en noodzaak van de media en wetenschap worden regelmatig doelbewust in twijfel getrokken.

Om grip te houden op hoe de toekomst eruit gaat zien en met elkaar in gesprek te gaan over al die onzichtbare én zichtbare veranderingen, is een belangrijke rol weggelegd voor verhalen. Wat vertellen we precies? En welke keuzes maken we vervolgens? Er is behoefte aan nieuwe beelden en woorden, zodat we om kunnen gaan met de krachten die nu ons dagelijks leven beïnvloeden. In Who’s in Control? gaan tien kunstenaars die uitdaging aan, zoals op de website van FOTODOK wordt vermeld.

De fototentoonstelling toont het werk van internationale fotografen, die ons een nieuwe kijk geven op machtsstructuren in tijden van grote maatschappelijke veranderingen. Tegelijkertijd stellen zij over hun eigen rol de nodige vragen: hoe kunnen wij in deze complexe tijd een waardevolle bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat? In totaal komen in vier expositieruimtes zeven onderwerpen aan bod.

Universe: Facts In A Post-Truth Era

Neil Degrasse Tyson, een bekend Amerikaans voorvechter van de wetenschap, heeft het over een tijdperk van “niet weten”. Hij verbeeldt met zijn foto’s het post truthtijdperk. In de huidige tijd wordt er minder waarde gehecht aan feiten. De achterdocht over feiten wordt vooral aangewakkerd door het huidige tijdperk waarin populisme, met als perfect voorbeeld Trump, de boventoon voert. Tegelijkertijd is de vooruitgang binnen de wetenschap en onze afhankelijkheid daarvan nog nooit zo groot geweest. Er hangt bijvoorbeeld een foto met een chaos aan lijnen, die dwars door elkaar heen lopen. Het stelt een crimineel netwerk voor. Een begeleidende tekst vertelt hoe wetenschappers de dynamische structuur van een dergelijk complex netwerk proberen te begrijpen. Ook foto’s in relatie tot de wetenschap, zoals de Nobelprijs voor fysica en elementaire deeltjes worden, naast de chaos aan lijnen, getoond.

The Parallel State

In het werk van Guy Martin wordt een poging gedaan het hedendaagse Turkije in al zijn complexiteit te doorgronden. De spanningen in Turkije komen aan bod. Tijdens deze politieke spanningen zijn er Turkse series, met daarin een confronterende weerspiegeling van de realiteit. The Parallel State, een verhaal over macht, autoritarisme en het theater van de politiek, is hier een perfect voorbeeld van. Guy Martin vermengt zijn foto’s van de protesten, het dagelijks leven, sets van soap opera’s en archiefmateriaal tot een nieuw verhaal. Het is haast onherkenbaar: wat is feit en wat is fictie?

Daarnaast hangt er werk van andere fotografen, waarin verschillende onderwerpen aan bod komen. Een korte opsomming: de beurshandel, de nieuwe stijl van oorlog voeren door middel van bijvoorbeeld drones, hoe een land het best beveiligd wordt en wat dit doet met de bevolking, de openbare veiligheid en de identiteitscrisis van Europa. Een bezoek aan deze tentoonstelling wekt een zeker bewustzijn op, waardoor een volgend nieuwsbeeld vanuit een ander perspectief kan worden gezien dan ervoor.

Who’s in control? Is een fototentoonstelling in het FOTODOK die plaatsvindt van 23 november 2018 t/m 24 februari 2019. Van woensdag tot en met zondag, van 12 tot 17 uur kan je naar binnen lopen, een kaartje kopen voor 4 euro en genieten van een indrukwekkende expositie.