Muurschilderingen maken, zwerfvuil tegengaan en sporttoernooien organiseren; de Utrechtse stichting Move geeft kinderen uit minder bedeelde wijken de creatieve leiding om zulke projecten te organiseren onder begeleiding van een groep studenten. Ze denken na over de vraag ‘Hoe kunnen wij onze buurt verbeteren?’ en aan de hand daarvan wordt een maatschappelijk project bedacht en uitgevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat de stichting nu is genomineerd voor de Ab Harrewijn prijs, een prijs die in het leven is geroepen om sociale initiatieven in het zonnetje te zetten. Projectleider Julie Toonen vertelt over wat de nominatie voor de stichting betekent en over het belang van de stichting voor Utrecht. Wij gingen, samen met haar, mee met groep 7 van basisschool Jules Verne. Zij organiseren een buurtfeest in de wijk Ondiep om meer contact tussen de wijkbewoners te laten ontstaan. Tussen het organiseren door is er ook tijd voor een dagje uit. Vandaag lopen zij een dagje mee met de betrokken studenten om een beeld te krijgen van het studentenleven.